For Star Trek entusiaster: Virkelighetens "Borg"

Denne artikkelen, Virkelighetens Borg, er skrevet av en pensjonert offiser i forsvaret. Det er en historie fra science fiction serien Star Trek som brukes analogisk om islam. Jeg fikk i oppdrag å lage en info-brosjyre av den for en del år siden. Men de andre som var med i prosjektet ville ikke ha den. De hadde ikke hørt om Star Trek og forstod ikke analogien. Dermed strandet prosjektet. Siden har jeg hatt historien liggende.

Den er opprinnelig skrevet av Ali Sina på faithfreedom.org og oversatt til norsk fra engelsk. Originalen finner jeg ikke lenger på faithfreedom. Denne norske oversettelsen har ikke vaert publisert før på noen måte noe sted.

Jeg kom til å tenke på den da jeg leste komentarene under artikkelen "Opprørsrett" her på SC, om hva som hendte med Max Hermansen. Virkelighetens Borg kan således være en oppfølger til "Opprørsrett". 

Odd S. Beverfjord

----------

Virkelighetens ”Borg”

De som liker Science Fiction og har tilbakelagt noen år i livet kjenner formodentlig til de amerikanske TV-seriene og filmene Star Trek. I en av TV-seriene, nærmere bestemt den som kalles ”Star Trek - The Next Generation” opptrer det en rommakt som kalles ”Borg”.

I internasjonal islamdebatt er Borg flere ganger blitt brukt som et bilde på islam. Analogien mellom islam og Borg har mye for seg når det gjelder å illustrere islams sanne natur, og er derfor verdt å se litt nærmere på.

Fra Mach 2 til Warp 9

Handlingen i Star Trek – The Next Generation foregår noen hundre år inn i fremtiden. Mennesket behersker teknologi som gjør det mulig å reise fortere enn med lysets hastighet. På tilsvarende måte som Mach 2 i dag betyr å fly med to ganger lydens hastighet er Warp 2 å reise med to ganger lysets hastighet. Menneskenes mest avanserte romfartøyer kan fly med opp til Warp 9.

Interstellar maktpolitikk

Med slike farkoster har menneskene utforsket ca ¼ av vår galakse (Melkeveien) og i den prosessen støtt på en rekke livsformer, kulturer og sivilisasjoner, dels mer høytstående enn menneskene selv, og dels på et lavere utviklingstrinn. Møtene med disse har vært dels fredelige, og dels preget av konfrontasjoner og kriger.

Vulcans er f. eks. en svært høyt utviklet og fredelig sivilisasjon som menneskene alltid har hatt et godt og fredelig forhold til. Klingon-imperiet er derimot krigersk og aggressivt. Men i denne serien er det fred mellom Klingons og menneskene. De har formet en skjør allianse mot sin felles strategiske motspiller, Romulans, som er en høyt utviklet sivilisasjon, fjernt beslektet med Vulcans, men aggressiv og fiendtlig, og med en meget høyt utviklet sans for villedning og intriger.

Det er ikke krig mellom mennesker og Romulans, forholdet er sammenlignbart med forholdet mellom USA og Sovjet under den kaldeste perioden av den kalde krigen. Andre interstellare sivilisasjoner og makter er karteserne, en primitiv og brutal sivilisasjon, men ikke sterk nok til å være noen egentlig trussel hverken mot mennesker, Klingons, Vulcans, eller Romulans.  En siste aktør som kan være verdt å nevne er Ferrangi, en stort sett fredelig handelskultur, men ikke helt til å stole på.

En ny aktør: Den ultimate  ondskap

Inn på denne interstellare maktpolitiske arena kommer der så en ny aktør: Borg. Allerede fra det første møte er det klart at det dreier seg om en ekstremt aggressiv, ekstremt ond og ekstremt destruktiv makt.

I første omgang tar man ikke det så tungt, man resonnerer som så at når man til slutt kunne bli venner med Klingons og holde en slags fred med Romulans må det gå an å få til en slags fredelig sameksistens med Borg også, bare man tar tiden og diplomati til hjelp.

Langsomt begynner det imidlertid å demre både for mennesker, Klingons, Romulans og andre at dette er fryktelig galt, og fryktelig farlig.

Borg er ikke bare verre enn alt annet noen av dem har vært borti før, den er verre enn hva noen av dem hadde forestilt seg kunne eksistere. Borg fortærer nådeløst sivilisasjoner på sin ekspansjon gjennom rommet og etterlater seg ingenting annet enn ødeleggelse.

Alle forsøk på kommunikasjon og dialog med Borg er bortkastet. Det eneste budskap Borg transmitterer til alt og alle som kommer i deres vei er: ”Dere vil bli assimilert, motstand er nytteløst”.

Sivilisasjoners  kollektive fiender

Etter hvert som denne erkjennelsen synker inn blir tidligere konflikter mellom aktørene plutselig små og ubetydelige, ja rett ut sagt latterlige. Århundregamle fiender slipper alt de har i hendene for å komme hverandre til hjelp hvis en av dem trues av Borg. Man innser at man har å gjøre med en kollektiv fiende for all sivilisasjon. Da jorden trues direkte av Borg sender arvefienden Klingons alt de kan skrape sammen for å hjelpe til med å forsvare jorden, og selv Romulans sender en styrke med samme formål. 

Poenget er at som Borg er alle sivilisasjoner i vår galakse sin kollektive fiende, er islam alle sivilisasjoner på jorden sin kollektive fiende. For Star Trek entusiaster er bare ordet Borg nok til å få det til å gå isnende kaldt nedover ryggen. Når ex-muslimen Ali Sina i faithfreedom.org kaller islam for virkelighetens Borg vet han hva han snakker om. Det er faktisk alt man behøver å si til de som har sett episodene og filmene fra Star Trek hvor Borg opptrer.

Det moralske dilemma

Det hører med til historien at menneskene på et tidspunkt får til sin rådighet et våpen som kan utslette Borg totalt for all fremtid. Det moralske dilemma oppstår om man kan bruke det, eller om man gjør det og likevel taper, fordi man har sunket ned på Borgs nivå.

Dilemmaet er som skåret ut av dagens geopolitiske situasjon. Enten vil den siviliserte (ikke-muslimske) del av verden utrydde islam, eller så islam vil utrydde oss. Spørsmålet er hvilke midler vi kan bruke for å forhindre det.

Det finnes andre likheter og analogier også. Hos Borg finnes ingen individuell tanke, alle eksisterer innenfor en kollektiv tanke som ikke gir rom for individuell frihet. Skapninger fra sivilisasjoner som Borg erobrer og assimilerer blir til dels drept, til dels assimilert inn i Borg selv hvor intet individ eksisterer lenger som noe annet enn en del av det kollektive.

Da Borg ble skapt var kommunismen fortsatt USAs hovedfiende, og man gjenkjenner trekk ved den i kollektivismen hos Borg. Det er imidlertid ført ut i det ekstreme som bare fantasien kan gjøre det – trodde man, inntil man oppdager at Borg finnes i virkeligheten også, der heter den islam.

Hovedsaken i analogien mellom Borg og islam er at man ikke må forveksle kamp mellom sivilisasjoner med kamp mellom sivilisasjon og noe som ikke er sivilisasjon, men ren ondskap.

Det kan intet felleskap eksistere mellom Borg og mennesker, Klingons, Romulans eller andre. Det finnes intet i eller hos Borg man kan alliere seg med for å bekjempe Borgs ondskap.

Analogien er omtrent perfekt, bortsett fra at Borg var fantasi . . . Islam er virkelighet.