NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

torsdag 24. mars 2016

La Skjærtorsdag bli en minnestund for oss!

Andakt av Spikeren.

Idag er den dagen vi her oppe i norden kaller for "Skjærtorsdag". Det var på denne torsdagen for snart 2000 år siden at Jesus innstiftet "Nattverden", eller "Brødsbrytelsen" som den også kalles. På Jesu tid kalte man det for "Påskemåltidet".

Påskemåltidet er egentlig et minne-måltid som går helt tilbake til da Moses krevde at israelsfolket skulle settes fri fra slaveriet i Egypt. Denne begivenheten har jødene feiret hvert år, helt siden Gud sendte dødsengelen gjennom Egyptens land for å drepe alle førstefødte sønner i hvert hus som ikke hadde stenket blod fra et lyteløst lam på dørstolpene og dørbjelkene sine.

Det var altså dette minne-måltidet Jesus og disiplene nå var samlet om denne torsdagskvelden for snart 2000 år siden. De skulle minnes hvordan Gud satte folket fri og hvordan dødsengelen gikk forbi alle de som hadde stenket blod fra et lyteløst lam på dørstolpene og dørbjelkene sine.

Vet du hva ordet "påske" betyr? Det kommer fra det greske ordet "pascha" og betyr "forbigang" eller "å gå forbi".

Men denne gang gir Jesus Påskemåltidet en helt ny betydning. For denne Påsken var det Guds Lam som skulle slaktes. "Se der, Guds Lam!", sa Johannes om Jesus. Nå var det altså Jesu blod som skulle stenkes på stolpen og bjelken.

Slik skal Skjærtorsdag være et minne-møte for oss også idag. Jesus ville nemlig at hans venner skulle feire hans minne, ikke bare ved å tale om ham, men også gjennom en handling. Og denne handling skal minne oss om hans offerdød. Hver gang brødet brytes, minnes vi Jesu legeme, som ble brutt i døden for vår skyld. Og hver gang vi rekker hverandre kalken, minnes vi Jesu blod som ble utgytt til syndenes forlatelse.

For på samme måte som dødsengelen gikk forbi alle de som hadde stenket blod på dørstolpene og dørbjelkene i Egypt, slik skal dødsengelen gå forbi alle de som har stilt seg bak Jesu blodstenkte kors og tatt imot Hans frelsesverk. For som det står i Andre Mosebok 12,13 "Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ikke noe ødeleggende slag skal ramme dere når jeg slår Egypt."

Mon om vi denne Skjærtorsdagen skulle minne hverandre på hva Gud har gjort for oss før vi kastet ham ut av hjemmet, skole, stortiing og kirke? Kanskje vi skulle tenke over hvor mye godt kristendommen faktisk har gitt oss her i Norge?

For det første gav kristendommen oss et fast rammeverk å forholde seg til. Gjennom 10 enkle, lettfattelige bud, forkynner den klart og tydelig hva som er rett og hva som er galt. Den gir oss en trygg og solid familestruktur, som er grunnsteinen i ethvert samfunn. Den forkynner ekteskap mellom èn mann og èn kvinne, der barna skal vokse opp med en mor og en far som tar vare på dem. Alt dette har sosialister og venstreliberale jobbet skjorta av seg for å ødelegge og kvitte seg med.

Kristendommen dannet også grunnlaget for hele vårt frie, demokratiske samfunn, noe som igjen førte til en enorm utvikling og velstand. Det er bare å se seg om i verden, så vil man fort måtte erkjenne at de som hadde størst framgang og suksess, var de som bygde på kristendommens verdier. Og likevel vil altså sosialister og venstreliberalister ha vekk kristendommen, koste hva det koste vil, for de mener at de vet og kan så mye, mye bedre. Lenge leve arrogansen!

Kristendommen er dessuten en tolerant religion, som forkynner tilgivelse og oppreisning for den som faller. Se bare på Ludvig Karlsen og hans Evangeliesenter, som i alle år har reist opp mennesker med rusproblemer og gitt dem et helt nytt liv. Ingen statlig institusjon kommer engang i nærheten av den suksessraten som Evangeliesenteret kan vise til. Og hva har islam å tilby slike, annet enn fordømmelse, piskeslag og død? Likevel kjemper sosialister og venstreliberalister med nebb og klør for å bytte ut kristendom med islam, uten å tro at det vil få særlig store konsekvenser.

Enn så lenge kan vi fortsatt feire både Jul og Påske relativt fritt her i Norge. Men etterhvert som islam sakte men sikkert spiser seg inn i alle krinker og kroker av samfunnet vårt, vil disse feiringene bli mer og mer vanskelige. Vi ser klare tendenser til dette allerede idag. Og her må vi ikke glemme HEF's rolle oppi det hele. Dette såkalte "Human Etiske Forbund" er vel kanskje den organisasjonen som har ødelagt mest for friheten vi engang hadde i Norge.

Så kunne vi ha nevnt oljen, som har gitt oss en velstand andre bare kan drømme om. Men jeg tror kanskje oljen har gjort det samme med oss som den gjorde med Saudi Arabia. Den har ført oss totalt på avveie og lagt grunnen for maktkamp, korrupsjon og tragedier, både på det menneskelige, sosiale og miljømessige plan. I bunn og grunn kan det se ut for at oljen kanskje var første steg av en forbannelse som rammet oss fordi vi allerede på 1970-tallet vendte ryggen til Gud.

Jeg har lyst til å avslutte denne lille "andakten" på en litt artig måte med noe som kanskje gjør at du lettere vil huske hva Skjærtorsdag og Nattverden egentlig handler om - nemlig utgangen fra Egypt, der Moses fører folket i frihet og offerlammets blod som ble stenket på dørstolpene og dørbjelkene. Denne hendelsen pekte altså frem mot Jesus, som fører oss i frihet med sitt eget blod som ble stenket på korset. Jeg tror denne sangen av Louis Armstrong vil gjøre at du ikke så lett glemmer hvorfor vi feirer Skjærtorsdag. La det bli en minnestund for oss, så vi ikke forkaster det fullbrakte frelsesverket som tilbys alle og enhver som vil ta imot.

Nyt sangen og ha en flott Skjærtorsdag!

Spikeren