NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 23. mars 2016

Ikke så stor forskjell på norske og islamske verdier, ifølge ny rapport

Fritanke.no

Organisasjonen Likestilling Integrering Mangfold (LIM) lanserte i går rapporten «Unge norske muslimer».

Rapporten «Unge norske muslimer – refleksjoner om identitet, religion og ytringsfrihet» ble presentert på Fredshuset i Oslo i går. Undersøkelsen er basert på ti dybdeintervjuer med unge voksne muslimer mellom 18 og 31 år. Undersøkelsen er støttet av Human-Etisk Forbund og Fritt Ord.

I panelet satt religionsviter Aksel M. Bjerke, som har utarbeidet rapporten på vegne av LIM, VG-journalist Shazia Sharwar og talsperson for LIM, Mahmoud Fahramand.

Debattleder var Didrik Søderlind fra Human-Etisk Forbund.

Likhet mellom norske og islamske verdier

Temaer for undersøkelsen er følgende:
  • Forholdet mellom norsk og muslimsk identitet.
  • Synet på fremstillingen av islam i norske medier
  • Tabuer i muslimske miljøer.

Når det gjelder forståelse av hva det ville si å være muslim, viser informantene i undersøkelsen seg å være svært uvillige til å ekskludere noen selv om de kunne omtale bestemte handlinger som u-islamske. De fleste snakket om islam som å være god mot andre, eller som et filosofisk rammeverk for å forstå verden. Mange snakket om likhetene mellom norske og islamske verdier, og fremhevet toleranse, demokrati og rettferdighet som sentralt i begge.

Undersøkelsen viste også at informantene hadde ulikt syn på sharia eller islamske lover, der et mindretall mente dette er et sett regler som er gitt en gang for alle, mens de fleste mente det var noe som måtte tolkes inn i rammene av dagens samfunn.

Noen mente også det var snakk om en etikk, snarere enn egentlige lover.

– Interessant nok var den informanten som var mest positiv til en islamsk stat som en mulighet, også veldig positiv til det norske samfunnet og mente det kom nært opp til en «islamsk» stat uten muslimer, fortalte rapportforfatter Aksel M. Bjerke under presentasjonen i går.

Les mer på Fritanke.no