NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 13. mars 2016

Tabernaklet vs Noa's Ark

Andakt av Spikeren.

Siden Beverfjord hadde om Tabernaklet forrige helg, har jeg idag lyst å forsøke å dra frem noen interessante sammenligninger mellom Tabernaklet og Noa's Ark. Finnes det konstruksjons- og symbolmessige likhetstrekk mellom disse to objektene? I så fall, hva forteller disse likhetstrekkene oss?

Historien om Noa og Arken har blitt fortalt som en barnehistorie i så mange århundrer at vi i dag har glemt hva som virkelig skjuler seg i denne fortellingen. I stedet ser man på det hele som noe søtt og tåpelig. Likevel ble ikke historien om Noa skrevet som underholdning for babyer, men som del av en hellige vitenskap som ligger skjult i Bibelen. Moses var en mann som sto ansikt til ansikt med Gud, og han kastet ikke bort tiden på ubetydelige bagateller. Han skrev historien om Noa for at vi skulle lære noe viktig, slik at vi også kunne få et møte med det guddommelige.

Det har lenge vært anerkjent at historien om Noa rekapitulerer 1 Moseboks beretninger om Skapelsen, Edens hage og Syndefallet. Det som generelt har blitt underkommunisert, er at naturen og dybden av forholdet mellom disse historiene faktisk har påvirket utformingen av templer, ikke bare i Israel, men også i hele det gamle Midt Østen.

Dette forholdet går på flere aspeker: Ikke bare har deler av ur-historien vært inkludert som en betydelig del av gammel tempel tilbedelse, men også tempelarkitektur, innredning, ritualer og pakter har ligget innvevd i Bibelens fortellinger. Vi skal her ta for oss bare noen små korte trekk som kanskje kan gi inspirasjon for videre studier hos den enkelte.

Det er betegnende at, bortsett fra Tabernaklet og Salomos tempel, er Noa's Ark den eneste menneskeskapte konstruksjonen nevnt i Bibelen hvis design er direkte anvist av Gud.

I likhet med Tabernaklet, var Noa's Ark utformet som et tempel. Arken hadde tre dekk, noe som foreslår de tre divisjonene i Tabernaklet og den tredelte utformingen av Edens hage. Ekspertene mener at hver av de tre dekkene i Noa's Ark hadde akkurat samme høyde som Tabernaklet og var tre ganger arealet av Tabernaklet.

En styrking av sammenhengen mellom Arken og Tabernaklet er det faktum at det hebraiske ordet for Noa's Ark ("Tevah"), senere ble standard ord for Paktens Ark i Mishnaic Hebraisk. I tillegg bruker Septuaginta det samme greske ordet ("Kibotos"), for både Noa's Ark og Paktens Ark.

Merk likhetene mellom formen på Paktens Ark og den kiste-lignende formen av Noa's Ark. Den kan beskrives som en stor, rektangulær boks, med tak. Den bibelske beretningen gjør det klart at arken ikke var formet som et skip, og den hadde ingen årer. Dette fremhever det faktum at Noa's utfrielse ikke var avhengig av navigasjonsferdigheter, men snarere helt og holdent av Guds vilje, da bevegelsen utelukkende bestemmes av kraften i vann og vind. Her kan det være interessant å merke seg at "vann" er symbol for Guds Ord, og "vind" er symbol for Guds Ånd. Det er nettopp disse to komponentene som også bestemmer vår utfrielse.

Når vi ser på hvilken rolle Noa's Ark spilte i historien om flommen, bør det bemerkes at Arken var en mobil helligdom, akkurat som tabernaklet i ørkenen og sivkurven som reddet barnet Moses (se 2 Mosebok, kapitel 2). Uten tvil, kan hver av disse strukturene beskrives som en reise med et redningsfartøy utviklet for en parallell i funksjon Guds bærbare bygning eller vogn.

Dette er bare noen ørsmå glimt av noen ganske få likhetstrekk mellom Arken og Tabarnaklet / Tempelet, men der er enormt mye mer vi kan lære av historien om Noa.

Den beste studien av Noa og Arken som jeg har kommet over, finner du her: What is the Meaning of Noah and the Ark? Her vil du bli tatt med på en uhyre interessant og spennende vandring i de mange hemmelighetene som ligger skjult i fortellingen om Noa's Ark. Her vil man bl.a. lære om viktige psykologiske og fysiologiske aspekter som går langt ut over hva man kunne drømme om i det som idag ses på som bare en søt liten barnefortelling.

Spikeren