Splittelsen mellom eliten og folket

Av Snappe.

Vikinggenet er ikke utdødd, men eliten er relativt ansiktsløs, og global, og virker gjennom store nettverk som de fleste ikke har hørt om. Det er ikke folket det er noe i veien med, men det at eliten kan trykke penger av luft, gjør at de kan starte masse tenketanker, og bruke media og organisasjoner og NGO er som jobber for dem, og lønne disse. Det vi minst trenger ,i en tid som denne, i tillegg til at vi har med å gjøre en internasjonal gjeng som samarbeider, er å godta at man snakker ned vårt eget folk.Vi må sette mot i folk.

Vi har ikke blitt forberedt på dette på skolen, og blir kastet ut i det som en som skal lære å svømme, og får et tau rundt livet, og beskjed om å svømme, og da mener jeg realitetsorienterings - oppvåkningen, og det å tolke tiden og sile hva som er viktig av nyheter. Dessuten å skaffe kompass som virker for turen vi skal gå.

Når retningen er stilt inn, er det bare å gå, men våre kompass ( Nrk og aviser ) har ikke realitetsorientert oss, derfor har vi ikke visst retningen og forstått. Folk jeg omgåes med , når jeg hører de snakke, så skjønner jeg at de er hjernevasket av TV. Jeg har drevet gravearbeid, og ser ikke på denne propagandaen, men ser hvilke faktabaserte puslespillbrikker vi har, og legger dem som er godt dokumentert utover bordet, og begynner å se et bilde. Det er ikke fullstendig selvsagt, men det handler om folket og eliten, og om hvordan de, i sin travle hverdag synker ned i sofaen og slapper av, mens de får servert denne propagandaen om flerkulturen.

Jeg anbefaler på det sterkeste en artikkel jeg kom over i dag :
Eliten har undersøkt hva folket mener. Se hva resultatet viser , og merk at dette er elitens undersøkelse:

Rapporten kan også åpnes en plass i artikkelen.

NB. Chatham house er tidligere Royal Institute of International relation, det britiske motstykket til Council of foreign relations i USA ( CFR).

Europa og splittelsen mellom eliten og folket

"I juni 2017 presenterte Chatham House en stor undersøkelse av nettopp splittelsen mellom eliten og folket i Europa. Den har tittelen The Future of Europe. Comparing Public and Elite Attitudes, og det er interessant lesning. Rapporten finnes her.

I sammendraget heter det blant annet:

The elite are more likely to experience the benefits of EU integration and are more liberal and optimistic. Meanwhile, there is simmering discontent within the public, large sections of whom view the EU in negative terms, want to see it return some powers to member states, and feel anxious over the effects of immigration."

" Only 34% of the public feel they have benefited from the EU, compared with 71% of the elite. A majority of the public (54%) think their country was a better place to live 20 years ago.

Eliten er altså såre tilfreds med sin egen politikk og synes at den gir dem fordeler. Folkeflertallet derimot, er misfornøyd med elitens politikk og mener at d sjøl taper på den. Stort klarere går det ikke an å si det."

Sitat fra en annen artikkel :

"Frankrike tar nå et langt skritt i retning av å bli en permanent politistat der de demokratiske rettighetene og rettssikkerheten til borgerne blir drastisk redusert. Det viser igjen at den viktigste fascistiske faren i dagens kapitalistiske stater ikke kommer fra noen høyreekstreme grupper i utkanten av samfunnet.

Den fascistiske faren kommer fra den politisk-økonomiske eliten sammen med finanskapitalen og militærapparatet. De bruker terrorismen som kjærkomne påskudd til å tre et diktatorisk regime ned over innbyggernes hoder."

Pål Steigan 30. september 2017.

Snappe