NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 8. oktober 2017

Ti bud til den som vi ha suksess

(Den norske folkesjela?)

1.
Det første bud er ganske lett
De som er flest har alltid rett.

2.
Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta de sterkestes parti.

3.
Og tviler du, så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.

4.
Tenk nøye ut hva du bør mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.

5.
Følg ingen altfor høye krav.
Men si, hva du har fordel av.

6.
Si til alle hva de gjerne hører.
Gå stille gjennom alle dører.
(For sannheten bringer sorg og nød,
mens daglig løgn gir daglig brød)

7.
Gå aldri oppreist. Snik deg frem.
Og gjør deg varm i alle hjem.

8.
Husk: Ingen mann kan roses nok.
Slik bygger man en venneflokk
(Og i et brødre-paradis
har du din beste livspolis.)

9.
Av sladder husker du hvert ord
til bruk i neste sjefskontor.
(Men ingen taktfull sjel forteller
et ord til ham som ryktet gjelder!)

10.
Hvis siste bud blir respektert,
da er di suksess garantert:
Følg dristig med i kamp mot troll -
men vis fornuftig måtehold!
Skrid tappert frem i livets strid,
en time forut for din tid.

- Jens Bjørnebo (1963)


Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? Eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Gal 2:10

For vår forkynnelse kommer ikke av villfarelse eller av urenhet eller med svik; men likesom vi av Gud er aktet verdige til at evangeliet blev oss betrodd, således taler vi, ikke som de som vil tekkes mennesker, men Gud, som prøver våre hjerter.  1Tess 2:3-4

Kunklusjon:
Det er bedre å stå alene i Sannheten, enn å ha fellesskap i løgnen.
Det er bedre å bli hatet for å tale sannhet, enn å bli elsket for å tale løgn.

Odd S. Beverfjord