Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham

Andakt av Spikeren. 

Idag har jeg lyst å ta dere med til det tredje kapitel i 1 Samuelsbok. Historien handler om når Gud kaller på Samuel mens han ligger og skal sove. Men Samuel skjønner ikke at det er Gud som kaller, fordi Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham.

Samuel, som betyr "bønnhørt av Gud", var sønn til Elkana i Ramataim-Sofim i Efraims fjellbygd. Allerede før sin fødsel ble han innviet til nasiréer av sin mor, Hanna. Som liten gutt ble Samuel overgitt til ypperstepresten Eli og han ble oppfostret av ham til å gjøre tjeneste i helligdommen.

Slik står det i 1 Sam 3,1: "Gutten Samuel gjorde nå tjeneste for Herren, og Eli hadde tilsyn med ham. I de dager kom det sjelden ord fra Herren, og av syner var det få."

Da det var gått noen år og gutten var blitt eldre, kalte Herren på Samuel.

Men så står det noe litt merkelig i 1 Sam 3,7:

"Samuel kjente ennå ikke Herren, for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Tenk at han som hadde vokst opp og blitt oppfostret av ypperstepresten i Guds helligdom ennå ikke kjente Herren! Går det virkelig an? Kan en som for eksempel har vokst opp med kristne foreldre og blitt tatt med på møte hver søndag virkelig ennå ikke kjenne Herren? - Ja, det tror jeg vi alle vil kunne si er fullt mulig. For det er ingen selvfølge at barn av kristne foreldre kjenner Herren, selv om de har gått aldri så mye på møter og hørt Herrens ord.

Men kan til og med en som får den store opplevelsen det er å høre Herrens egen røst heller ikke kjenne Herren? - Ja, det er også fullt mulig. Dette ser vi klart og tydelig i 1 Sam 3,7 hvor det står: "Samuel kjente ennå ikke Herren".

Og hvorfor kjente han ennå ikke Herren? - Jo, "for Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Denne lille historien om Samuel lærer oss noe utrolig viktig. Den forteller oss nemlig at ingen kan kjenne Herren uten at Herrens Ord har blitt åpenbart for ham eller henne. 

Vi kan gå i kirken eller menigheten hver eneste dag, vi kan utdanne oss med fine teologiske titler, vi kan ha underfulle sterke opplevelser, ja vi kan til og med lese Bibelen 100 ganger uten å forstå dens budskap. For ingen er istand til kjenne Herren før Herren selv åpenbarer sitt Ord for oss.

Men så står det i 1 Sam 3,21: "Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo; der åpenbarte Herren seg for Samuel gjennom sitt Ord."

Vet du hva Sjilo betyr? Det betyr "fredfullt sted" og er faktsk et profetisk navn på Messias. Går vi til 1Mos 49.10 vil vi se at Sjilo blir brukt som en tittel på Messias; "Fredsfyrsten" eller "the Prince of Peace" som skal komme.

Vi må imidlertid gå til den engelske King James Bibelen for å få en rett oversettelse. Den norske King James Bibelen fra 1998 har også en god oversettelse, men vi siterer likevel den engelske utgaven siden jeg synes den taler klarest:

1 Mos 49,10 "The sceptre shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes; and unto him shall the gathering of the people be."

Dermed kan vi si at "Herren fortsatte med å vise seg i Sjilo" - som altså betyr "i Kristus" (Messias) - og han viste seg "gjennom sitt Ord".

Samuel ble altså kjent med Gud gjennom Guds eget Ord.

Nå startet jeg å skrive på denne andakten for nærmere en uke siden, men de par siste dagene har Lillemor og jeg diskutert litt rundt dette med hvordan vi skal lese Bibelen slik at vi skjønner og ser hvilket budskap som gjemmer seg i Guds Ord. Da kom vi inn på noe som jeg føler har sterk relevanse til det som jeg prøver å få frem i dagens andakt. Jeg skrev bl.a. følgende til Lillemor:

Jeg er enig i at hele Bibelen handler om Israel, men budskapet i alle fortellingene om Israel handler faktisk om Kristus. Det er med andre ord ikke Israel som er hovedpersonen i Bibelen, men Kristus. Men for at vi skal se det, trenger vi Den Hellige Ånd.

Husk at Bibelen er skrevet til 2 typer mennesker: a) Troende. b) Ikke-troende.

De ikke-troende leser Bibelen med helt andre øyne enn de troende. De ikke-troende ser for det første bare loven med alle sine forbud og påbud, samt en streng Gud som truer med represalier dersom man ikke holder loven. De ser Israel med sine 12 stammer som driver avgudsdyrkelse, som krangler, kriger og dreper, både innbyrdes blant sine egne stammer, pluss fremmede stammer som lever i landet. For en ikke-troende blir det hele bare et virvar av elendighet som man ikke skjønner særlig mye av.

Men de troende som har fått Den Hellige Ånd vil se ting i Bibelen på en helt annen måte. Det er derfor Jesus sier følgende til hver av de 7 menighetene i Åpenbaringsboken: "Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!"

Vi som har fått Den Hellige Ånd vil nemlig begynne å se Kristus i alle fortellingene om Israel, og det er Den Hellige Ånd som åpenbarer det for oss. Ikke systematisk, og ikke alt på en gang, men litt etter litt, og litt her og litt der. Bibelen er som en stor skattekiste slik det står i Jes 45,3 "Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer, gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn."

Når Den Hellige Ånd åpenbarer Kristus for oss i de gammeltestamentlige Skriftene, er det "for at du skal vite at jeg er Herren, Israels Gud, som har kalt deg ved navn." Og når vi så vet at Jakob fikk navnet Israel fordi han hadde "kjempet med Gud og mennesker og vunnet" (1Mos 32,28), da vil det samme faktisk gjelde oss, for også vi har "kjempet med Gud og mennesker og vunnet". Men dette er altså ting som Den Hellige Ånd må åpenbare for oss.

Så det er altså ikke bare og sette seg ned å lese Bibelen og tro at "nå har jeg skjønt det". Vi trenger Den Hellige Ånds ledelse for å se og forstå de dypereliggende skattene som ligger gjemt i Guds Ord. Og som oftest finner vi dem "i mørket", når vi selv ikke strekker til og føler at alt håp er ute. For det er først når vi gir slipp på vårt eget intellekt Den Hellige Ånd kan begynne å jobbe i oss. Som Paulus sier i 2 Kor 12,10 "For når jeg er svak, da er jeg sterk."

Selv troende kristne som har Den Hellige Ånd kan oppleve det tungt og vanskelig å forstå Bibelen iblant. For også vi har vanskeligheter med å gi slipp på vårt eget intellekt, og også vi er avhengig av at Den Hellige Ånd åpenbarer budskapet for oss. Ikke engang Samuel som hadde blitt oppfostret av ypperstepresten og vokst opp i Guds hus var istand til å kjenne Gud, for "Herrens ord var ennå ikke blitt åpenbart for ham."

Måtte vi alle sette oss i en slik posisjon at vi oppgir vårt eget intellekt og lar Den Hellige Ånd få slippe til slik at vi virkelig lærer å kjenne Herren. Og la oss holde oss strikt til Guds Ord, for det er der Herren åpenbarer seg for oss.

Spikeren