Å lappe på problemer

Av Dan Odfjell.

I et nøtteskall, det er politikk, det. Derfor må folket på banen før det er for sent.

La oss begynne med folkeavstemning! Den har vi vært snytt for lenge, etter at vi ble lurt inn på tvers av to Nei-til-EU avstemninger. Heldigvis for Erna Solberg var det ikke henne som personlig sto for den operasjonen, det var Gro Harlem Brundtland. 

Men som engelskmennene bør derfor førstnevnte nå tørre å la folkedemokratiet igjen få gjelde, ved å etterprøve Gro’s valgte bakdørsløsning.

Dersom Erna gjør det, får hun Sp med seg i sin regjering. Jeg tror folket gjerne ser en representant fra Sp som statsråd for Landbruksdepartement – det er en liten pris å betale for å redde hva som for landet er mye viktigere. Dessuten er det min påstand at Sp ikke er sosialistisk i sin sjel. Det har den norske bonden aldri vært.

Jeg ser for meg store fordeler utenfor EU. Noen vil legge all vekt på ulempene og skremme med økonomiske argumenter. Men dette går på langt viktigere ting enn økonomi: Det gjelder vår suverenitet som land og beskyttelse av vår kultur, det gjelder Schengen-avtalen som har tillatt ukontrollert masseinnvandring til Europa, og som har vært negativ for Norge på mange måter. Samt alle de hundre om ikke tusener av direktiver som Norge har måttet følge uten selv å sitte ved bordet der bestemmelsene tas. Faktisk tror jeg Gro med vitende vilje gikk på tvers av Grunnloven. Men for det er blitt dysset ned, fremfor en åpen diskusjon i offentligheten. Hensikten trumfet kynisk lovligheten.

Vi vil ikke overstyres lenger fra Brussels hvor ikke-valgte byråkrater og globalister med folk som Thorbjørn Jagland regjerer, fjernt fra folkeviljen. Av alle landene i EU er vi den snilleste gutten i klassen, med hensyn til det å følge direktivene. Men som det heter i det engelske ordtaket: Nice guys finish last.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant