NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 13. oktober 2017

Til opposisjonen på stortinget ved Jonas Gahr Støre

Av Norvald Aasen. 

På nyheitene idag, 11.10.17, får vi høyre Jonas G. Støre spørje om Regjeringa vil drage tilbake støtta til HRS.

For ein gong skuld uttrykkjer Statsministeren seg korrekt. De kan ikkje berre støtte tankar som de likar, seier ho.

Men det er nett det de har gjort i lang tid. Menneske og organisasjonar som har vore kritiske til ein politikk som vil gjere nordmenn til ein minoritet i eige land har vorte diskriminerte på det grovaste.

Organisasjonar og føretak som fremjar masseinnvandring og avkristning, og dermed islamiseringa av vårt land, har vorte tilgodesett med millionar årleg i statleg støtte. Då står det ikkje på pengar når planen er å avskaffe vårt norske samfunn.

Snakk ikkje om integrering av innvandrarar! Sanninga, og den burde du og de fortelje folket, er i verkelegheit ein nøye planlagd politikk på å omforme, kall det tvangsintegrere, landet sine eigne to folkegrupper i eit samfunn som ikkje er vårt. Vårt samfunn må stadig innrette seg etter kva som gagnar innvandrarane og deira paralellsamfunn som dei etablerar her, og det med full støtte av dei aller fleste politiske partia og dei aller fleste politikarar. Eit komplott mot vårt land og folk.   

Men vi har sett og erfart det i mange tiår no, det er forbunde med hets, forfylgjing og ekskludering av dei som ser samfunnet slik de har planlagd å øydelegge det! Men dei som argumenterar for avhendinga og overdraginga av vårt land til framande folk, grupper, religionar, kulturar og rasar har berre å halde bøtta fram under statskassen sine kranar. Då er det ikkje mangel på velvilje frå dykk.

Demokratiet har de fleirtals politikarar avhenda, og vårt samfunn, som er bygd på slit, forsaking og av trælete hender rotnar no på rot. Det er dykkar verk og dykkar plan, Jonas Gahr Støre!

Norvald Aasen, 6983 Kvammen