To kvinner fra Høyre i politisk kvarter

Av Amund Garfors. 

Først vil jeg takke Norvald for hans brev til Sylvi Listhaug, uten at jeg tror det hjelper særlig mye til å få stoppet denne sinnsvake politikken som føres. Og som den norske stat til slutt vil brekke ryggen på. Når jeg ser dette bildet av denne norske supplybåten, og med dekket full av negrer som er på vei over Middelhavet, ja da blir jeg bare vettskremt og tar nesten til å hyperventilere. 

Alle med et snev av fornuft og tanker om framtida veit hva dette vil føre til. Ja, hva førte det til at Norge ble et at verdens rikeste land som som vi stadig hører om? Jo, det førte til en forbannelse og en til en fortapelse, der vårt land nå skal invaderes av fremmede. Og ingen har hittil fortalt meg hva som er målet med dette. Er det mulig at noen politikere kan være så vennlige å fortelle det norske folk hva de vil oppnå med å drepe sine egne på våre sykehus, samtidig som vi masseimporterer negrer og arabere og muslimer fra land som aldri burde fått lov til å sette sine bein her?

NRK hadde invitert to kvinner fra Høyre til politisk kvarter i morges. Den ene var Fru Ørnen Johansen, ei fornuftig dame, mens den andre var nestleder Sandra Bruflot i Unge Høyre. Denne unge dama var vel noe av det mest håpløse jeg har hørt når det gjaldt å få enda flere fremmede til Norge. Ørnen Johnsen prøvde å belære denne unge damen med litt vett og forstand, men det var nytteløst. Sandra Bruflot mente at når det kommer mindre såkalte asylsøkere, så måtte vi bare pøse på hente inn enda flere av disse FN sine kvoteflyktninger. Men når skal man si stopp? 

Har denne unge damen noen forslag om hvordan dette sinnssyke eksperimentet skal finansieres? Ørnen Johnsen kunne fortelle oss at Norge skal nå bare i år bruke 17 MILLIARDER KRONER på "integrering" av 78.000 inntrengere. Skal vi aldri sette noe tak på dette? Eller skal alt bare fortsette til nordmenn begynner å bli til en minoritet i sitt eget fedreland? Vi ser jo hva som har skjedd med Oslo bare på 50 år. Og jeg tør ikke tenke på hvordan den byen vil bli seende ut om bare 20 år fra nå...

Saken er den at Norge og resten av Europa for tiden fører en tilnærmet åpen dørs politikk som gjør oss meget sårbare og utrygge over hele Europa. Særlig nå når IS er slått ut i Syria og Irak, da vil nok disse djevlene prøve å komme seg til Europa med disse skipene fra EU og Norge som går i shuttletrafikk over Middelhavet. Dette er nemlig en planlagt, villet og ønsket utvikling som med tiden vil forandre våre samfunn radikalt. Og til samfunn som jeg ikke tør tenke på.

For meg ser det ut som vi har politikere som har sluttet helt med å tenke framover. Ja jeg vil påstå at de er ikke noe annet enn forbrytere hele gjengen! En gjeng av dårer og svikere som tilhører denne etterkrigsgenerasjonen og som tar seg til rette med å ta beslutninger som har totalt irreversible konsekvenser for oss alle. Ikke minst for de stakkars generasjoner som kommer etter oss.

Dessverre finnes det ikke mange mennesker som Norvald og hans likemenn i disse kaotiske og skremmende tider. Innafor media er de alle de samme svikerne, ikke minst statskanalem NRK som jeg fullstendig ser på som en kanal som Hitler propagandaminister Josef Gøbbels ville blitt meget stolt over.

For nå er det på høy tid å stoppe opp og tenke seg om. Vi har et naboland i øst som er fullstendig ødelagt og hvor de kriminelle gjør presis hva de vil. Der de t.o.m har guts nok til å sprenge svenske politistasjoner i lufta. Ja vårt naboland er ikke til å kjenne igjen,og vi ligger ikke langt bak dem i denne skremmende utvklingen.

Ofte må jeg undre meg på om det er selve Satan som er sluppet løs i samfunnet sålenge dette sakte selvmordet skal godtas av både politikere, biskoper, prester, advokater, journalister, redaktører, etc, der de alle bærer ved til bålet? Klarer ikke disse svikerne med egne øyner å oppfatte og se at denne eksplosjonsaktige befolkningsøkningen i Afrika og Midt-Østen ikke kan dumpes inn over Europa? Kan de ikke matematikk heller? For det skal ta meg 10 minutter å sette opp noen ligner og bevise disse godfjottene at dette vil ende i kaos, konflikter og krig!

Når verdens befolkning på de siste 100 år har økt fem ganger mer enn i hele den forangående tiden i menneskehetens historie, altså til vi kom opp i 6 milliarder, så vil det bare ta 50 nye år med den samme fart i fødslene world wide, til at vi har økt denne mengden på jorda til 12 milliarder mennesker. Og i ei tid der vi manger alle typer resurser, ikke minst rent drikkevann. Ja da er det ren HAZARD å hente inn enda flere av disse til Europa! Jeg ser bare et skremmende bilde som gir meg mareritt både dag og natt, der hele menneskeheten vil gå til grunne i hungersnød, konflikter og krig. Og på en måte som verden tidligere aldri har sett. Må Gud ha langmodighet med oss alle!

Amund Garfors