SV's åndelige pott

Av Kirkehøyden.

Den 3 oktober skriver Vårt Land følgende: "Sykehjemsprestene i hovedstaden har vært under hardt skyts siden Arbeiderpartiet, SV og MDG overtok byrådsmakten etter kommunevalget i 2015. Det rødgrønne byrådet i Oslo, med SV i spissen, har ønsket å skrote ordningen og erstatte den med en pengepott som alle tros- og livssynssamfunn kan søke på.

Oslo har hatt egne sykehjemsprester i 30 år. De er ansatt i Den norske kirke, mens lønnsmidlene kommer fra Oslo kommune. I fjor høst avdekket Vårt Land at byrådet ikke ønsket å lønne egne prester som jobber på kommunens sykehjem. SVs eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen mente ordningen var en «urimelig favorisering» av ett trossamfunn, Den norske kirke. 

Men til slutt valgte byrådet å legge vekk forslaget om åndelig pott."

Byråden må ha ivret skikkelig for å ta fra de eldre presten, siden SV er nær knyttet til våre "humanister" (HEF). De skal diktere hvilke sanger som kan tåles i begravelser, og ellers bruker de det meste av tiden på å hindre kristen utfoldelse. Ingen problemer med muslimsk utfoldelse, heldekkende burka, etc. De er allierte i denne kulturkampen.

De hadde nestformannen (kvinnen) i Stålsettutvalget med flere SVere, som skulle ta fra kristne foreldreretten, slik at de små barn ikke skulle få komme til Jesus, før de kunne "velge selv" - bli ateister.

Og her må vi dra linjene til SVs favorittstat DDR, hvor kristen tro var kriminelt, slik frie ytringer var det. Og de som prøvde å flykte over muren til det kristne vest, ble skutt "point blanc." Derfor når SV fikk makt i bystyret, må de ha tenkt, la oss blitt kvitt presten med en gang, og ta det fra der.

Derfor er det så rart at nå er SV så for muslimske "flyktninger", men ikke øst tyskere - de ble skutt av SV venner/ diktaturet.  Det må være fordi dette vil etter hvert lede til avkristning av Norge, som i Midtøsten -  på steroid.

Takk og lov at jøder kan forsvare seg mot SVs gode venner i regionen, som har lovfestet at jøder skal utryddes, som folk og nasjon. Om SV fikk all makt, ville de nok ha bygd en mur fra Halden til Kirkenes, for at vi jøssinger ikke skulle stikke av.

Kirkehøyden