Ny-analfabeter


Av Dan Odfjell.


Kjell Skartveit skrev 3/9/17 under tittelen «Våre nye fariseere» en glitrende artikkel som alle kristne burde lese. Han tok utgangspunkt i Lukas, 18 kapittel, vers 9-14 og harselerte over de politikere som omgir seg med løgner og halvsannheter (ny-analfabeter) som selv-forherliger både seg selv og sitt parti som gode og prektige.

Skartveit brukte delvis Jonas Gahr Støre som eksempel. Men av fariseere er der sannelig blitt mange i vårt land; alle de som definerer sine verdi-motstandere heller nedrig, som «tolleren» i Tempelet. Dog var det sistnevnte som ydmyk gikk hjem, rettferdig for Gud...

Denne lignelsen fortalt av Jesus ble innledningsvis gjengitt på document.no dvs over artikkelen til Skartveit. Og lignelsen den gjelder blant dem som rettferdiggjør seg selv og ser ned på og kritiserer oss andre. Jeg kunne nevne navn, men overlater til folks fantasi å tenke sitt.

«Dagens politikere kappes om å være gode, og de skammer seg ikke over å forkynne at de, akkurat de, er de mest kjærlige og tolerante» og Skartveit fortsatte:  «Men det er noe dypt unorsk med denne selvhevdelsen. Det har aldri vært god tone å fremheve egen politikk med utgangspunkt i egen fortreffelighet og godhet. Man snakket gjerne om politiske ideologier og prioriteringer, men ikke om hvor gode verdier de som mennesker selv sto for».

Selv legger jeg til: I tidligere tider brukte politikerne ofte argumentet hva som var godt og hva som var rett for landet. Bemerkelsesverdig, argumentet er totalt forsvunnet. Det bekymrer meg.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.