NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 31. juli 2013

Kenyansk advokat vil bringe Israel og Italia inn for Menneskerettighetsdomstolen i Haag for “drapet på Jesus”

Miff Jerusalem Post AfricanSpotlight:

Den moderne staten Israel, opprettet i 1948, har skyld i Jesu død i rundt år 33 e.Kr. Det mener den kenyanske advokaten Dola Indidis, som ønsker å holde landet og en rekke for lengst avdøde personer ansvarlige for korsfestelsen. Han vil bringe Jesu sak inn for Menneskerettighetsdomstolen i Haag.


Kenyaneren ønsker å saksøke Tiberius, den romerske keiseren på den tiden, Pontius Pilatus, en rekke medlemmer av “Sanhedrin” (Det høye jødiske råd i datidens Palestina) og kong Herodes. I tillegg er det hans håp å stille dagens Italia på tiltalebenken, som utgjør de mest sentrale delene av det gamle Romerriket. Jødene i Palestina var under romersk okkupasjon og kunne ikke gi noen dødsstraff uten deres velsignelse, fram til de ble landsforvist i år 70 e.Kr.

Advokaten hevder at Det Romerske Keiserdømme ikke hadde jurisdikjson til å dømme Jesus, at dommen derfor ikke er rettferdig og at dommen var altfor streng.

- Bevisene er i dag tilgjengelige for alle i Bibelen og ingen kan trekke Bibelen i tvil, hevder Indidis.

Advokaten har sendt en søknad til Haag for å få behandlet saken. Han sier at “jeg vet med fakta og sannhet i bunn at vi har en god sak.” Domstolen er imidlertid ikke helt enige, forklarer Jerusalem Post. En talsmann forklarer at en slik sak rett og slett blir umulig for dem å ta på seg.
- Domstolen i Haag har ingen jurisdiksjon til å behandle en slik sak. Den løser uenigheter mellom stater. Det er ikke en gang teoretisk mulig å vurdere en slik sak, er svaret.