NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

fredag 2. mai 2014

Norges grunnlov - Stengte jødene ute med fullt overlegg

Vårt Land
av Arne Guttormsen

De 112 Eidsvolls-fedre visste hva de gjorde da de vedtok å stenge jøder ute fra Norge. – Det var slett ikke noe arbeidsuhell, sier Håkon Harket.

Idéhistoriker og forlegger Harket har de siste seks årene saumfart arkivene og konkluderer med at vår jødeparagraf ble vedtatt med vitende og vilje. Nicolai Wergeland hadde med seg et utkast til jødeparagrafen til Eidsvoll: «Ingen Person af den jødiske Troesbekjendelse må komme indenfor Norges Grændser, langt mindre bosette sig der.»

Med forsett. Harket har villet finne ut hvordan en av verdens mest liberale grunnlover kunne inneholde en paragraf som stenger et folk ute. Hva ble sagt? Hvem sa det? Og hvor hadde de sine tanker fra?


Blant de femten som satt i konstitusjonskomiteen var det fire teologer, seks jurister, tre offiserer, én kammerherre og én professor i gresk. Ingen av dem var bønder.

– Den antisemittiske jødeparagrafen ble ikke til ved et arbeidsuhell. Grunnlovens paragraf 2 ble forfattet av våre aller mest opplyste menn, sier Harket.

Les mer i Vårt Land