Call to "Slaughter the Jews" in vile sermon from Palestinian Preacher on the Temple Mount

Her behøves ikke noen artikkel.

Videoen taler for seg selv.

Se og hør den!

Kommentarer