- Ikke født i stall og ikke født i Betlehem

NRK

Sorry guy's - You've got the wrong address.
Teologer og arkeologer lanserer i forbindelse med julen nye teorier om hvor Jesus ble født.

Alle kan historien: Jesus ble født i en stall, med dyr og gjetere rundt seg, fordi det ikke var rom i herberget.
 
Nå stiller en britisk bibelforsker spørsmål ved historien og sier at en grundigere lesning av Lukasevangeliet forteller en annen historie, skriver The Independent.

I stedet for å bli født i en stall er det mer sannsynlig at Maria fødte Jesus i et privat rom i 2. etasje på et hus, skriver presten Ian Paul på sin blogg.

Paul, som er bibelforsker ved universitetet i Nottingham, mener at en feiloversettelse er grunnen til oppfatningen om at Jesus ble født i en stall. Det er det greske ordet «kataluma» som er oversatt med herberge.

Ian Paul viser imidlertid til at et annet sted i bibelen er det samme ordet oversatt til «privat rom i 2. etasje». I Markusevangeliet er «kataluma» oppfattet som et «privat rom i 2. etasje» der Jesus og disiplene møttes til et siste måltid.

Les mer på NRK

Kommentarer