Artikkelen om EU's militæroperasjon i middelhavet ble fjernet

I balansegangen mellom ytringsfrihet og anstendighet, valgte vi å slette dagens artikkel grunnet oppfordring til drap av sivile mennesker.

La meg i denne anledning også understreke at vi IKKE støtter noe som har med nazisme å gjøre. 
De som måtte ha slike holdninger bes derfor finne seg en annen plass å skrive enn her på Spikers Corner.

Ytringsfrihet eller ikke - her ser jeg at det må trekkes en linje.


Spikeren

Kommentarer