Avgudsdyrkelse og kongelig fødsel!

Herr Espen Aas, NRK London.

Som hovedoppslag på NRK dagsnytt radio, 02.05.15, ble vi fortalt den "store nyhet" at prinsesse Kathe av England ved et gitt klokkeslett ble innlagt på et sykehus i London for å føde sitt andre barn.

Vi blir videre fortalt at gaten utenfor sykehuset var sperret av for parkering og at mange hadde campet utenfor sykehuset i påvente av prinsessen fødsel.

Ærlig talt, Espen Aas, hva interesse skulle dette ha for oss her i Norge?

Om avgudsdyrkelsen og toskeskapen har fått engelske borgere til å miste forstanden, og mangler evne til å se noen større verdier i tilværelsen enn dette, så la oss her i vesle og allerede ødelagte Norge slippe sånt vås!

Har de Kongelige, enten det er i England eller i Norge, noe annet å foreta seg, om jeg må spørre?

Med hilsen
Norvald Aasen,
6983 Kvammen 

Kommentarer