Biskopen krevde Israel-flagg fjernet


Biskop Halvor Nordhaug nektet å starte gudstjeneste i Hordvik bedehus med Israels flagg på utstilling.

Under et gudstjenestebesøk i Hordvik bedehus i Åsane ba biskop Halvor Nordhaug menigheten om å fjerne et israelsk flagg fra veggen ved alteret, skriver Dagen.

- Jeg sa at vi begynner ikke gudstjenesten før flagget er fjernet, sier Nordhaug til avisen.
Han ser saken som selvsagt:

- Det er jo helt åpenbart. Det israelske flagget er et symbol for den ene siden i en bestemt politisk konflikt. Jeg ville ha reagert på nøyaktig samme måte dersom en kirke hadde hatt det palestinske flagget hengende fremme under en gudstjeneste, sier Nordhaug.

Flagget ble fjernet og gudstjenesten fortsatte som planlagt.

Les mer i Bergens Tidene


Biskopen kunne altså ikke holde gudstjeneste i et bedehus med det israelske flagget fordi dette liksom var et politisk element.

Men se hva den norske kirke selv driver på med: "Oppfordring om politisk kirkebønn mot Israel".

Mellomkirkelig Råd (MR), som er en sterk, integrert premissleverandør i den norske Kirke, har nå gått ut med oppfordring om en ren politisk kirkebønn, – for å få slutt på den israelske «okkupasjonen» av det historiske Judea og Samaria (Vestbredden), som det heter. Siden denne begrepsbruken ikke er avgrenset, inkluderer en slik bønn også angivelig (israelsk) okkupasjon av den israelske hovedstaden Jerusalem. Altså slik arabere knyttet til PLO og Hamas ser verden omkring seg.

– Vi setter i år fokus på okkupasjonen, og vil ha slutt på den. Derfor oppfordrer vi norske kirkegjengere til å be om dette, og å påvirke myndighetene til å få slutt på okkupasjonen, sier Guro Almås til avisen Dagen. Hun er rådgiver i Mellomkirkelig råd (MR) for internasjonale spørsmål og samtidig koordinator for den sterkt politisk ladede «Kirkeuke for fred i Palestina og Israel».

Spikeren

Kommentarer