Islam spiller en sentral rolle i endetiden

av Mike Adams.

– Koranen er det fullkomne motstykke til Bibelen. Muslimer tror de kommer til et himmelsk paradis bare de har tatt «Dyrets merke». Dette sier Walid Shoebat, tidligere muslim og palestinsk terrorist. Han studerte Bibelen i et forsøk på å avsløre dens falskneri, men ble i stedet selv overbevist om dens sannhet.

Han kom til tro på Jesus Messias, og hatet han bar på mot jødene og Israel, ble forvandlet til kjærlighet. Shoebat har viet sitt liv til å forklare Bibelens profetier ut fra sin detaljkunnskap om Koranen.

Walid Shoebat er et alias. Han er i dag amerikansk statsborger og bor i USA med kone og barn.

Medlem av PLO

Walid Shoebat skriver på sin egen hjemmeside at han er født i Betlehem i Judea. Hans muslimske bestefar het Mukhtar fra Beit Sahour-Betlehem (Hyrdemarkene) og var venn med Haj-Amin Al-Husseini, stormuftien i Jerusalem og beryktet venn til Adolf Hitler.

Shoebats tippoldefar, Abdullah Ali Awad-Allah, var også en kriger og en nær forbundsfelle av både Abdul Qader og Haj-Amin Al-Husseini som ledet palestina-arabere til opprør mot Israel. Shoebat gjennomlevde og var vitne til Seksdagerskrigen i 1967, mens han bodde i Jeriko.

I sin ungdom var han medlem i PLO og deltok i terrorhandlinger mot Israel. Han ble senere fange i «Russian Compound», Jerusalems hovedfengsel for terrorprovokasjon og vold mot Israel.

Etter løslatelsen, fortsatte han med et liv i voldelig opprør i Betlehem og på Tempelhøyden. Han utvandret til USA der han begynte å arbeide som rådgiver for den arabiske studentorganisasjon ved Loop College i Chicago og fortsatte med anti-israelske aktiviteter.

Forsvarer Israels sak

I 1993 leste Shoebat Det gamle testamentet etter en utfordring fra sin amerikanske kone. Dette gjorde han for å overbevise henne om å konvertere fra kristendom til islam. Etter seks måneder med intense studier av den jødiske Bibelen, innså Shoebat at alt han hadde lært om jødene var løgn. Han kom til tro på Jesus, og ble en sterk forsvarer av Israel, sine tidligere fiender. Han ble overbevist om at han hadde stått på den ondes side.

Han ble lidenskapelig opptatt av sin egen sjelelig helbredelse og av å bringe ut sannheten om jødene og Israel til verden. Derfor sluttet han i jobben som dataingeniør og gikk utrettelig inn for å forsvare Israels sak for mennesker verden over, det være seg i menigheter og synagoger, eller ulike samfunnsgrupper, statsoverhoder og media.

Et viktig anliggende for Walid Shoebat har vært å påvise Bibelens omtale av islam med fokus på begivenheter i et endetidsperspektiv. Norge IDAGs lesere får her noen Shoebats hovedpoeng.

Dyrets merke

Walid Shoebat har for eksempel en egen utlegging av hva som er «Dyrets merke» som står omtalt i Johannes’ Åpenbaring.

Omtalen av tallet 666 i Åpenbaringen 13:18 har tradisjonelt vært tolket som tre greske bokstaver: khi, psi, sigma.

Språkekspertene har alltid trodd at det var snakk om greske symboler, men Walid Shoebat mener å ha påvist at det kan dreie seg om en annen type tekst. Ekspertene har trodd at de greske bokstavene er lik 666, et resultat av gematri, det vil si et system der bokstaver tilskrives sifferverdier.

Da Walid Shoebat for første gang fikk se den greskspråklige Codex Vaticanus i Vatikanets bibliotek i Roma ble han sjokkert fordi han kunne lese den siste del av Johannes Åpenbaring 13,18 på sitt eget morsmål, arabisk!

Han leste fra venstre til høyre følgende: I navnet til … Allah … to sverd i kors. – Ordet «merke» i Åpenbaringen 13:16 er på grunnteksten «karagma» som konkret betyr slavemerke, et emblem på tøy eller etset på huden. Påskriften med dyrets navn er en eller annen variant av den islamske trosbekjennelsen som har med navnene Allah og Muhammed. «Dyrets merke» kan være enten sverdet eller halvmånen.

Ordet «hånd» er oversatt fra det greske ordet «deksios» som bokstavelig betyr arm. Shoebat ser for seg Dyrets tilhengere som bærer arm- eller pannebånd med Allahs navn eller kryssende sverd.

I fremtiden vil troskapseden til Allah være et tegn på at et menneske er verdig til å ta imot «Dyrets merke» med de medfølgende privilegier: adgang til å tilby og kjøpe varer og tjenester. Troskapseden er ikke noe annet enn den islamske trosbekjennelse (Shahada) som lyder: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er Hans sendebud».

Les hele historien på Norge IDAG - (Anbefales på det varmeste.)

OBS - Som en motpol til det som sies i denne artikkelen kan det være lurt å se følgende video:

 
Spikeren