NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 19. mai 2015

Menneskesmuglerne MÅ bekjempes!

Norge skal nå sende et stort skip til Middelhavet. Dersom det er for å stoppe eller begrense den ulovlige menneskesmuglingen mellom Libya og Italia, så er det veldig bra.  Men dersom skipet skal bli som et flytende stykke Norge, der mennesker som plukkes opp fra smuglernes flåter og båter skal søke om asyl, straks de er ombord, da vil dette vise seg å bli til et meget farlig og kostbart eksperiment.

Enhver må fatte og begripe at denne trafikken MÅ bekjempes! Ellers kan det komme helt ut av kontroll! Absolutt ingen må få den troen at de kan komme til Europa ved noen som helst metode, der de omgår reglene for å søke asyl.


Dersom dette ikke stoppes umiddelbart, vil mengden av mennesker som samler seg i Libya bli helt uhåndterlig. For nå går jungeltelegrafen over hele Afrika og Midt-Østen, der mange oppfatter disse skipene som en mulighet og ikke minst som  gunstige ordninger for å flykte til Europa.

Kanskje burde de som ønsker å være medhjelpere til menneskesmuglerindustrien i Middelhavet ta imot et ubegrenset antall båtflyktninger selv? Der de sjøl står for de økonomiske utgiftene  til bolig, forsørging og alt som følger med disse som er på vei? Det er aldeles ikke rettferdig at andre, som overhode ikke ønsker å bidra til en forbryterindustri, skal pådyttes disse store utgiftene! Hvorfor ikke opprette et kontor, med Jan Egeland i spissen, der slike som ham kan melde seg og forplikte seg i all framtid? Ja, der de setter sin formue og sin eiendom i pant, og som garanti for at de vil være med på å forsørge disse mengdene av mennesker som sendes hit?  Der disse forbryterbandene som tjener milliarder, mens enfoldige politikere og "gode" mennesker står bak og indirekte støtter en ulovlig trafikk som bare vil øke år for år.  Og der situasjonen for Europa vil bli fullstendig uholdbar innen få år. Mens marinefartøy og soldater til slutt må settes inn for å få stoppet denne galskapen! Ellers kan dette eksperimentet ende meget tragisk!

NARVIK, 14.05.2015  AMUND GARFORS