Til "Flyktninghjelpen"

En representant for den såkalte flyktninghjelpen uttalte seg på dagsnytt radio den 30. april 2015 om Norges og Europas ansvar for flyktninger fra Midt-Østen.
 
Vi skulle ikke bare hjelpe i nærområdene, men vi skulle også ta imot flere flyktninger i Norge, ble vi fortalt.
 
I kriger og konflikter som vi ikke har skyld i, skal altså vi utrydde oss selv for et hjelpebehov som bare vil øke i fremtiden etter som befolkningene i u-landene bare øker.
 
Kanskje skulle "Flyktningehjelpen" nedlate seg til å be om en folkeavstemming for å få vite hvor mye vårt folk på mindre enn 4 mill nordmenn og samer er villige til å ofre av vår kultur, økonomi, identitet og frihet for at kriger skal få rase i andre deler av verden? Litt demokratisk sinnelag håper jeg finnes i denne såkalte flyktningehjelpen?
 
Den dagen dere har knekket Europas evne og vilje til å hjelpe økonomisk, og europeerne begynner å protestere mot selvutslettelse, vil jeg tro det blir sus i serken hos denne påståtte "hjelpen".  
 
Hvor skal dere da ta pengene fra? 
 
Da vil jeg tro det blir smalhans for slike som sprader rundt i finstasen med nesa i sky og krever at eget folk skal avstå både land og økonomi for at krigsromantikere andre steder i verden skal slippe unna ansvaret for å drive mennesker på flukt.
 
Det burde være de oljerike statene i Midt-Østen, der det også ligger enorme ubebodde landområder som hjelper sine medmennesker og trosfeller. Hvis "Flyktninghjelpen" virkelig ønsket å hjelpe flest mulig for de midler som er til rådighet for oppgavene, ville det som monnet være å sette FN i stand til å opprette flyktningeleirer i flyktningenes nærområder. Da ville også flyktningene vende hjem når krigsgalskapen opphørte. Men "Flyktninghjelpen" synes ikke å ha sansen for slike løsninger. Denne organisasjonen, og andre lignende, skal jo brødfø sine tusener av ansatte, nettopp gjennom kriger og konflikter. Er det da rimelig å tro at disse egentlig ønsker en fredelig verden? Da ville jo deres oppgave opphøre og lønninger utebli?
 
Ved å drukne Europa med flyktningestrømmer vil en også oppnå et konfliktfyldt Europa. Vi ser allerede idag at etterkommere av slike som tidlegere innvandret til vår verdensdel drar tilbake til sine fedreland for å delta i grusomme krigshandlinger. Jeg har aldri hørt at "Flyktninghjelpen" har vært opptatt av slike ting.        
 
Til slutt vil jeg igjen spørre: Har ikke de som fører krig, og som driver folkemasser på flukt, noe ansvar for mennesker i nød, barn som gamle? Er det en plan med disse krigene i Midt-Østen og Afrika, nemlig det å drive disse menneskene over til Europa for deretter å erobre Europa innenfra? Gadaffi hadde også dette budskapet, noe som europeeske ledere, og norske, politikere som geistlige, sammen med en urskog av påståtte hjelpeorganisasjoner, gjør sitt beste for å bortforklare og ignorere!
 
Jeg håper at nåværende regjering enten nekter å motta flere flyktninger/asylsøkere, eller å ta konsekvensene av en overkjøring av uansvarlige krefter i Stortinget, og dermed går av.        
 
For mitt vedkommende: Aldri mer en krone til "Flyktninghjelpen"!
 
Norvald Aasen, 6983 Kvammen

Kommentarer