NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

tirsdag 12. mai 2015

Tilgi dem ikke, for de veit hva de gjør!


Galskapens politikk
Krf har hatt sitt landsmøte i helga. Og her ble det gjort vedtak som får et landsmøte i et hvilke som helst kommunistparti til å blekne. Ja, en overbudspolitikk som ligner på fyllefest, der regninga skal gjøres opp uten vert. Mens ansvarlighet og moral er totalt satt til sides.

Ja, hvorfor tar de ikke steget helt ut? For de kan jo likegodt pålegge nordmenn om å gi fra seg sitt hus, jobben, bilen, bankkontoen, hytta, båten og t.o.m døtrene. For hvorfor være så  knuslet når en først er i gang, der alle fattige skal sluses inn til Norge? Der nøden bare blir verre og verre i en syk verden? For her tegnes et bilde av et parti som har tatt mål av seg til å redde alle. Der millioner av trengende skal hjelpes innafor Norges grenser. Mens egne særrettigheter skal tas i bruk for å få de fremmede til å bli en integrert del av samfunnet. Ikke nok med det, men det norske folk skal visstnok også opphøre å eksistere som en rasemessig, etnisk gruppe. Der vi skal overgi det meste, der avskaffelse og utskifting av urbefolkningen skal gå sin gang.

For fakta er den, at KrF med deres store guru og sjefsideolog Halleråker, han legger nå opp til en politikk som har en klar trussel mot nasjonalstaten. Og som dermed er en åpenbar grunnlovsstridig politikk for den norske befolkning! Ja, der en nærmest ubegrenset antall  mennesker som skal hentes til Norge, og en politikk som Stortinget IKKE er satt til å representere!  Denne overbudspolitikken som KrF nå legger opp til, er ikke annet enn en avsporing fra demokratiets forutsetninger. Og som savner alt av sidestykke i norsk historie!

Dette hykleriet er til å bli kvalm av. Har ikke disse overbudspolitikerne i KrF fått med seg at deres oppgave er å ivareta det norske folks interesser, og IKKE resten av verden? Det er liten tvil om at velferdsstaten vil komme til å rakne i sammenføyningene, der den norske befolkning vil bli diskriminert, og det grunnet all "godhet," der disse politikerne, og med andres penger skal vise seg fram. Men som aldri vil bli annet enn et hykleri  og en falskhet, ispedd en tydelig arroganse overfor skattebetalerne som vil sitte igjen med svarteper.

NARVIK, 11.05.2015  Amund Garfors