Norge som deltaker i enda en borgerkrig

Åpent brev til Erna Solberg, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, Regjeringen.

Jeg er totalt i mot at Regjeringen sender soldater til å delta som part i en borgerkrig i midt-Østen enda en gang.

Det heter at norske styrker skal lære opp syriske opprørere. Du verden, norske soldater som har vokst opp og blitt formet som godhetsgraut skal ned dit å lære opp mennesker i krig som selv har fått krig inn med morsmelken, og som har fått inn hatpropaganda som skolepensum!

Lærer disse kjepphøye krigsromantikerne ingen ting? De har deltatt i Kosovo, resultatet ble at albanske muslimer fikk Kosovo fra det vesle kristne Serbia ved hjelp av NATO, så var det Irak, så var det Libya og så Afghanistan! Og nå er det Syria som skal opplæres til "krig" av vesle Norge som selv har et forsvarsbudsjett som vil rasere Forsvaret, får vi vite!

Forsvaret skulle vært i stand til å sikre landet grense, det klarer de ikke - eller får ikke lov til! Men å sende styrker og materiell ut i vide verden for å føre borgerkrig sammen med noen de for tiden synes er kjekke, det har de penger til! Den nåværende Forsvarsministeren var selv i Kairo under oppstanden der og uttalte seg svært så positivt om Det muslimske brorskap. Dette var en gruppe hun kunne samarbeide med, fikk vi vite.

Er det ingen som har gått gjennom resultatene for all denne krigsdeltakelsen som vi er viklet inn i av maktglade og krigselskende politikere?

Gamle diktatorer ble fjernet ute i verden og fred være med dem, men Pol Pot fikk være i fred. Han hadde nok for sterke meningsfeller i landet vårt! For slike står kremjobber i FN og andre internasjonale sammenslutninger åpne som vattdotter og melkekuer. Men hva har skjedd der disse diktatorne ble fjernet? Jo, det er blitt langt verre! Egentlig burde tiden vært inne for å trekke de som har brakt landet inn i denne smørja av kriger og konflikter til ansvar for det de har stelt i stand av ødeleggelser og menneskelige lidelser.

Hva forventer Erna, Brende og vesle Eriksen Søreide å få ut av støtten til opprørere i Syria? På hvilken side står disse opprørerne ved neste korsvei? Og hvem er det da Norge skal lære opp i krigskunsten? I denne sammenhengen kan det være artig å nevne USA sitt forhold til Osama bin Laden en gang i tiden. Et kjærlighetsforhold som bleknet, for å si det mildt!

Jeg uttaler meg ikke som ekspert, men jeg innnbiller meg at jeg har en dose vanlig bondevett. Jeg er i alle fall glad for at det ikke var noen Frp-statsråder på podiet sammen med Erna, Brende og Eriksen Søreide da vi fikk proklamert Norges nye front i krigen i midt-Østen på Dagsrevyen den 2.mai 2016. Slike opptredener bør høre Høyre og opposisjonen til.

Men jeg merker meg at Erna nå har gått over til å nytte Børge Brende sin betegnelse på IS, de kaller det ISIL, dette trolig som ledd i å bedra folket. ISIL betyr nemlig Den islamske staten i regionen, mens IS er den globale islamske staten. Men dette vil altså ikke norske myndigheter at folket skal uroes med før styrkene blir sendt nedover i krigen! Det er IS det gjelder og da burde Forsvaret sikre vårt lands grenser, ikke drive regional borgerkrig rundt i verden! Men da får ikke norske maktmennesker danse krigsdans og spise "jordbær" med de store i den grad de har vært vandt til inntil nå. Og "jordbærene" har blitt betalt av norske skattebetalere - og vil fortsatt bli det!

Norvald Aasen,
6983 Kvammen