Norge Er Vårt!

"Norge Er Vårt" nr 1-16 er utkommet. Bladet er denne gang med ny layout og omslag i farger. Papirkvaliteten er også bedre. Norge Er Vårt kommer ut to ganger i året.

De som ønsker å abonnere kan sende inn en bestilling på e-post og samtidig betal inn kr 120,- til FMIs konto 0530.40.68169. Det går også greit kun å betale inn abonnementsavgift uten å sende e-post. Merk da tydelig innbetalingen med «Abonnement 2016». Og selvsagt navn og adresse. Pga. ferieavvikling vil leveringstid være noe lenger enn normalt.

Norge Er Vårt inneholder en rekke gode artikler, bl.a. om den såkalte flyktningkrisen som vi kun har sett den spede begynnelse på, tidligere statsminister Jens Stoltenbergs omgang med selvmordsbombere og mange flere.

Spikeren