Bør loven være lik for alle?

Av P54 og Spikeren.

Bibelske prinsipper:

2. Mosebok 12, 49 "En og samme lov skal gjelde for den som er født i landet, og for innflytteren som bor hos dere."

3.Mosebok 24, 22 "En og samme lov skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet. For jeg er Herren deres Gud."

4. Mosebok 15, 16 "Samme lov og samme rett skal gjelde for dere og for innflytterne som holder til hos dere."

5. Mosebok 1, 16 - 17 "Den gangen ga jeg også dommerne deres dette påbudet: «Hør klagemål fra deres landsmenn, og døm rettferdig i saker mellom en mann og en annen, enten det er en landsmann eller en innflytter. Gjør ikke forskjell på folk når dere dømmer!"

2. Korinter 1, "Etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort."

Og hvor kommer dette utsagnet i N.T. fra?

5. Mosebok 19, 15 "Ett vitne alene er ikke nok til å felle en mann i spørsmål om skyld eller lovbrudd, uansett hvilket lovbrudd han anklages for, men etter to eller tre vitners utsagn skal saken stå fast."

G.T og N.T går sammen som hånd i hanske. Og prinsippene derfra er gode, til vårt beste og ble basis i lovverket i "kristne land". Disse prinsipper blir ikke tatt hensyn til i dagens samfunn og vil lede til uroligheter og forfølgelser.

Flere steder i Bibelen ser vi altså hvordan Gud selv krever at loven skal gjelde likt for alle som bor i landet, enten de er innfødte eller innflyttere. Likevel ser vi hvordan blant annet muslimske innvandrere blir beskyttet og unnskyldt på bakgrunn av "kulturforskjeller" og "traumatiske opplevelser fra hjemlandet". Dette er ikke rett dom ifølge Bibelen.

Men heller ikke landets innfødte blir behandlet likt, selv om de har både to, tre og enda flere vitner mot seg. Dette ser vi klart og tydelig bl.a. i Trine Skei Grande saken, der en voksen person slipper unna med seksuelle overgrep mot en full 17-åring, ganske enkelt fordi hun er kvinne og ikke minst fordi hun er topp-politiker og tilfeldigvis sitter i regjeringen. En slik dom er heller ikke rett ifølge Bibelen.

Dette er både Norges Statsminister og en rekke andre personer fullt klar over, men de tier og holder sannheten nede i urett. Er det da rart om det kommer protester og demonstrasjoner fra mannen i gata? Men disse blir altså kneblet og fengslet, mens de skyldige fortsatt går fri.

Men en dag skal også disse få sin rettferdige dom, enten de heter Ali eller Erna. For som det står i Rom 1,18 "Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett."

P54 / Spikeren