Lærer barn helt ned i fem års alderen hvordan de kan tilkalle demoner

Av Spikeren. 

Bibelen advarer oss på det sterkeste mot å leke med spiritualisme og åndemaning. Dette går klart fram bl.a. i følgende vers:

3 Mos 19,31: "Vend dere ikke til åndemanere og dem som driver med spiritisme. Søk dem ikke, så dere ikke blir urene ved dem. Jeg er Herren deres Gud."

3 Mos 20,6: "Den som vender seg til åndemanere og dem som driver med spiritisme, for å drive utroskap med dem, mot ham vil Jeg vende Mitt åsyn og utrydde ham fra hans folk."

Om kong Manasse sies det i 2 Krøn 33,6: "Han lot også sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal. Han drev med tegntydning, tok varsler, drev med trolldom og gikk til medier for åndemaning og spiritisme. Han gjorde mye ondt i Herrens øyne, så han egget Ham til vrede."

Nylig leste jeg på RT.com om en barnebok som nettopp er utgitt. Den heter "A Children's Book of Demons" og er en bok som lærer barn helt ned i fem års alderen hvordan de kan tilkalle demoner for å hjelpe til med problemer som mobbing og andre gjøremål.

Den bisarre boken, som ble utgitt tidligere i år, viser barn i alderen fra fem til 10 år hvordan de kan tilkalle forskjellige onde ånder for å løse sine problemer ved hjelp av en serie enkle symboler (lett å tegne for små hender!).

The International Association of Exorcists (AIE) tok det sjeldne skrittet med å advare foreldre om boken. "Du tuller ikke med demoner", sier de. Eksorcister fordømmer en bok som lærer barn å tilkalle onde ånder.

Liker du ikke middagen? Tilkall en demon for å gjøre den om til småkaker. 
Vil du ikke gå på skolen? Tilkall en demon for å gjøre deg syk.

"A Children's Book of Demons" presenterer tilkalling av demoner som noe "vanlig og tilrådelig". AIE-president, Francesco Bamonte, sier i en nylig uttalelse; "Å invitere barn til å alliere seg med demoner, og dra nytte av dem, er som å la barn leke med håndgranater. Før eller siden vil barnet trekke ut splinten og bomben eksploderer… Slikt gjør du bare ikke. Du roter ikke med demoner."

Boken er del av en trend mot mainstreaming av djevel-tilbedelse som "et normalt alternativ til andre religioner", beklaget Bamonte, og la til at det å gi slikt materiale til barn ødelegger deres "forståelse av det som er bra og det som er dårlig".

Å lære barna å søke hjelp fra en demon - til og med en som er pakket inn som "barnevennlig" med en propell hatt mellom de vanlige hornene - er som å be dem om å få hjelp fra en kriminell, sa han.

Boken blir presentert av utgiveren Koyama Press som en "paranormal parodi", mens en flom av negative reaksjoner fra foreldre beskriver den som "søppel fra helvete" og "pur ondskap". Denne boken oppfordrer barn til å bringe demoner inn i hjemmet og føre dem nedover veien til evig fortapelse, advarte eksorsistene.

Spikeren