Regjeringen er gal - samt anti-nasjonal...

Av Dan Odfjell. 

Hvorfor dette mitt «nasjonalistiske» forskrekkede noe fortvilte utbrudd? Fordi jeg nettopp leste «Regjeringen støtter konvertering av kirke og bedehus til moské» med Barne- og familie-statsråd Ingolf Ropstad (KrF) avbildet som støttende et kontroversielt, tyrkisk trossamfunn, dette ifølge document.no 1/12/19.

Men samme dag og sted under overskriften «Norge vil kjøpe seg til klimanøytralitet, men systemet er ikke på plass» kunne vi lese at iallfall Erna Solberg er «på plass» i Madrid, og slik med der på klimahysteriet. Klima-retorikken blir stadig mer overspent ifølge kronikk-forfatteren Hans Rustad. FNs generalsekretær Guterres befinner seg angivelig nå på Thunberg-nivå, nærmest representerende en sekt, ikke FN. 

Dagen før hadde Ragnar Larsen et innlegg under tittelen «Ytringsfrihet - rett (kun) for de rett-troende» med en tekst som satt den sosialistiske politidirektør Benedicte Bjørnland ex PST-direktør skikkelig på plass mht koran-brenning. Han anførte korrekt at religionskritikk retter seg mot religioner, ikke mot religiøse mennesker. Igjen medfulgte som vanlig på document-nettstedet og etter hver av de her nevnte saker, en folkelig og god debatt-utveksling. 

Faktisk, det vektige document-nettstedet er daglig en titt verdt for å unngå å bli feil- eller ikke-informert av de løgnaktige og selektivt sensurerende riksavisene. For ikke å snakke om den farligste sosialist-roperten i landet her, som er NRK. Som vi sågar blir tvunget til å betale for, dvs en ufrivillig nær forsert sosialistisk indoktrinering og fordumming.

Derved overhodet ikke sagt at der ikke er andre gode sosiale medier, som Spikeren. Jeg følger med på dem også, og skriver selv på flere av dem. Mitt poeng er at riksmediene totalt bør boikottes bortsett da kanskje fra sports-reportasjer, men ellers slå TVen av straks deretter. Altså, så fortvilende ensidig politiserende er NRK blitt. Forskjellen til det gamle Sovjet og Øst-Tyskland er, at der forsto de fleste av seerne iallfall hvilken indoktrinering de var utsatt for. Men neppe at deres atleter var dopet. 

Ta eksempelet Donald Trump som makt-elitene, inkludert riksmediene i Europa bare elsker å hate. De setter ham alltid, uansett og oftest urettferdig i et dårlig lys. Men i USA er han populær blant folket. Kort sagt, hvorfor forskjellen? Fordi USA har et større media-mangfold, og fordi hans kritikk av makten i Europa dessverre er helt berettiget... Trump er ikke perfekt, men langt å foretrekke fremfor den arrogante karriere- og sosialist/globalistiske makt-eliten i Europa, i det dekadente Norge inkludert.

Hva Europa sårt trenger er sin egen Trump. Men EU, med sin udemokratiske struktur og kun besatt med betalte byråkrater fra topp til bunn, umuliggjør den folke- og nasjonal-kraften som trengs. Ikke minst raskt og effektivt opp mot farlige diktaturer som Kina og Russland. Mot slike samt de islamistiske totalitære samfunn nytter ikke EU-forblommet sakte-ufarlig-snakk og den evinnelige dialog. Slikt oppfattes kun som svakhet, som det forøvrig oftest er. Europa ser nå invadert og ferdig ut, og spesielt da Sverige og Frankrike.

Hva er farligst, nazisme eller islamisme? Jeg tror dessverre de barne-ynglende sistnevnte.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.