NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 22. desember 2019

Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse!

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"Sett deres håp fullt og fast til den nåde dere får i Jesu Kristi åpenbarelse!" (1 Pet 1,13). 

Mange kristne er redde for Jesu gjenkomst. De gruer for dommen, og spør seg selv hvordan det kommer til å gå dem.

Det kommer av at så mye mislykkes etter at en er blitt en kristen. Det har vært fall i synd, nederlag, ulydighet og svikt.

- «Mon jeg skal nå det skjønne land, som snubler gang på gang?» Sangboken nr. 886, vers 1. 

Da må du undersøke med deg selv hva du har gjort med din synd, din ulydighet, din svikt og dine nederlag. Har du prøvd å skjule dem? Prøver du å unnskylde dem? Da har du grunn til å være redd for dommen.

Men vet du med deg selv at om det er noe du ikke vil, så er det å skjule, unnskylde eller bortforklare din synd og urett. Og det vet du med deg selv at du kan si av hele ditt hjerte: «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld; jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren!» – ja, da har du Herrens eget ord for at han har tatt bort din syndeskyld. [Salme 32, 5] Din synd er skjult av Gud selv. Du er ikke tilregnet misgjerning [Salme 32, 1–2], men Jesu Kristi rettferdighet.

Derfor sier Guds ord til deg om Jesu gjenkomst: Du skal sette ditt håp fullt og fast til den nåde som blir deg til del når Jesus åpenbares i sin herlighet!

Når Jesus kommer igjen, kommer han som frelser for dem som venter på ham. [Heb 9, 28]

Visstnok kommer han som dommer over levende og døde, men du som tror på ham, blir ikke dømt, men frikjent i dommen! Det er nåde som blir deg vist, fordi du eier den soning for våre synder som Jesus fullbrakte for oss, da han kom til frelse.

Guds ord trøster alle troende med ordet om Jesu gjenkomst!

Når han kommer, er det slutt på alt ondt. Da er alt som volder sorg, lidelse, gråt, sykdom og nød borte. [Åp 21, 4] Da oppfylles til fullkommenhet de løfter som vi har satt vårt håp til.

Sett derfor ditt håp fullt og fast til den nåde som blir deg til del når Jesus kommer igjen!