Er vi trygge i dette landet?

Av Amund Garfors. 

Etter at jeg så det brutale angrepet på SIANs leder, Lars Thorsen på Festplassen i Bergen den 22.august 2020, så veit jeg ikke lenger om jeg kan stole hverken på våre politikere eller disse såkalte myndigheter. I hvert fall har jeg en litt dårlig smak i munnen,  etter at folket nå er overlatt til seg sjøl. Og der landets sikkerhet og folkets trygghet henger i en tynn tråd.

Ja jeg skal holde i enhver politikere og påstå, at de jobber ikke for oss nordmenn,  der landet nå framstår år for år, langt mindre trygt for oss innbyggere enn hva det gjorde bare for et par tiår siden. Og en av årsakene, det er dessverre at vår politisk valgte ledelse med Erna Solberg i spissen, over flere år nå har ført en skremmende globalistisk politikk. Der hensynet til landet og innbyggerne ikke ser ut til å ha blitt ivaretatt og kommet i første rekke, slik det skulle være!

Når jeg f.eks i dag ser på hvem som ivaretar vår sikkerhet både på nasjonalt og internasjonalt nivå, så føler jeg dessverre at min tillit til disse personene ikke på langt nær er til stede. Ja der disse ikke på noen måte ivaretar eller er de rette for den jobben de skal gjøre.

Og jeg skal her liste opp en del mennesker som har fått sine jobber, ikke grunnet dyktighet, men heller grunnet partiboka eller at de har hatt gode forbindelser i systemet. Et system som er gjennomkorrupt og ikke til folkets beste. Følgende ledere bør etter min mening snarest skiftes ut:

1. Politimester i Oslo, Beate Gangås
2. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold
3. Politidirektør Benedicte Bjørnland
4. Kripossjef Kristin Kvigne
5. Justisminister Monica Mæland
6. Utenriksminister Ine Marie Eriksen
7. Statsminister Erna Solberg

Disse personene ser jeg ikke at de på noen måter ivaretar landets sikkerhet. For de skal nemlig ivareta og styre vårt meget sårbare land. Der vår trygghet og sikkerhet ikke på noen måte er tilfredsstillende med slike lettvektere.. For etter at jeg iakttok disse utenlandske importerte kriminelle og terroristene som på en koordinert, rask og meget skremmende måte, klarte å forsere politiets sperringer, komme seg opp på podiet og var nære på å drepe SIAN-leder Lars Thorsen, så har jeg ikke sovet særlig godt om natta. Ja der jeg har en liten mistanke til at våre myndigheter er med på det hele...

For det er liten tvil etter mine analyser, at denne voldsaksjonen var godt planlagt og gjennomtenkt. Ja, den har vært planlagt i god tid av folk som har greie på slike lynangrep som vi var vitne til. Der det hele kom som lyn fra klar himmel,fullstendig overrumplende på arrangørene på podiet. Og der NRK fake news, kunne fortelle oss at disse tolv som angrep, var "ungdommer" - ikke at de var utlendinger, muslimer og mellom 24 og 32 år gamle.

De var også meget godt trente, der de tre første som kom løpende med raske skritt, ble tett fulgt opp av en "sekundærløyntnant" som lett hoppet over sperringene, sprang raskt med en slaghammer i høyre hånd, klar til hugg mot Thorens hode. Der disse Solbergs unge snille importerte "barrn" slo til som de rene IS-terrorister, og returnerte like raskt som de kom, den korteste vei.

Ja, var det ikke påtakelig at politiet akkurat i angreps-øyeblikket hadde trukket seg litt tilbake og spredt seg altfor mye, slik at SIANs leder var fritt vilt i det rette øyeblikket? 

I mine øyner så dette opptrinnet noe merkelig ut, ja nærmere som et statsfinansiert ANTIFA fra Antiransistisk senter i Oslo. Noe vi fikk til det fulle se bare ei uke senere i hovedstaden, da de samme pøblene slo til der.  For dette var tydelig deres stil og deres ånd. Der denne fascisten Berglund Steen, som leder Antirasistik senter, trolig sto som en av de som hadde arrangert det hele. Og fikk ros og heder og noen millioner ekstra, for å forsette sin ondskap mot det norske folk.

Ja, og som også Erna Solberg trolig går god for. Der hun er feig nok til ikke å kommentere med et eneste ord, disse skremmende herjingene som også kunne være PST sine egne provokatører som sto bak?  For de er begge barn av samme mor, og jeg stoler ikke ett sekund på disse folka som jobber for globalistene og fascistene i Brussel og i FN!

Og med en forræder som Erna Solberg som landets statsminister, så er det på høy tid å spørre henne i hvilken verden hun lever i? Dersom hun mener det er greit at at politiet blir steinet, slått med jernstenger og må rømme fra pøbelen, der de ikke har det minste til å forsvare seg med, bortsett fra små mengder tåregass, så må jeg spørre henne: Er det greit at pøbelen, kriminelle, utenlandsk importerte terrorister og slike som vil oss alt vondt, skal bestemme utviklingen i Norge?

Dersom hun mener det er ok, da bør hun snarest forlate sin post og ta med seg den andre seks personene som jeg har nevnt!

Ankenes, 6.september 2020   Amund Garfors