Hva visste du, Ropstad?

Fra Norvald Aasen. 

Til Kjell Ingolv Ropstad, krf 
og Justisminister Monica Mæland, H.
 
Et pussig sammentreff - eller?

For en uke siden kunne Ropstad fortelle at han nå mente det snart ville være mulig å hente til Norge migranter fra Morialeiren i Hellas.
 
Så bare en uke etterpå oppstår det brann i leiren, den hevdes å være påsatt, og når greske brannmenn prøver å slukke brannen blir de møtt av steinkastende migranter. (Dette siste selvfølgelig ikke nevnt i NRK sine nyhetsoppslag)
 
Så har vi, som ikke er tatt med på råd om disse migrantene, lov til å spørre; Er det tilfeldig at Ropstad mente henting av migrantene snart ville finne sin løsning, eller har der foregått aksjoner og lagt planer hvordan leiren kunne ødelegges, og at dermed migrantene kunne hentes til Norge og Europa??? Har Ropstad visst om hva som ville skje med leiren og at det er aktører på mange plan - kanskje også langt inn i regjeringskontorene - som har vært med på denne planleggingen???
 
Det hele virker underlig, og nett dette har vært omtalt og diskutert mellom oss vanlige borgere - vi som ikke har noe å si i samfunnet annet enn enn å være husmenn på egen trapp og med lua i hånden.
 
Hva med neste leir som skal tømmes til Norge og Europa?
 
Jeg håper Justisministeren kan se mine spørsmål så alvorlig at det foretas en etterforskning i saken av nøytrale personer som har tillit i folket, selv om vi er mange som føler det stadig blir færre av slike i vårt samfunn. 

Den politiske venstresiden som samarbeider med nåværende regjering vil trolig ikke ønske en slik gransking, kanskje av ulike grunner.

§ 100 i Grunnloven: Frimodige ytringer om statsstyrelsen og enver annen gjenstand er enhver tillate. Dette gjelder også den kuede norske husmannsstand!
 
Denne bekymringsmeldingen kommer fra
Norvald Aasen, 6983 Kvammen
Dato: 11.09.2020

Kommentarer