Krenkelses-kulturen, Europas mareritt

Av Dan Odfjell. 

Den er inntrengernes infernalske ideologi, og den virker ustoppelig. Offer-rollen, opp og ned i mente. Den gir dem unnskyldning til uregjerlighet og vold og hva som helst. At en norsk kvinne sågar kan møte i rettssalen er dem krenkende - at en kvinne kan eie eget hus og låne penger i sitt navn, ja verre, betale renter på sin gjeld, alt dette representerer en krenkelse i deres verden av manns-sjåvinisme og fremmed-hat. Som umyndiggjør en halvpart av muslimene i verden, nemlig kvinnene.. Og slik ønsker mennene det, der de tilkjemper seg sharia makt. Ingenting tyder på noe annet. Se til Sverige for befolknings-utskiftingen, og den lokale, hvite fraflyttingen fra de store byene av frykt for seg og sine barn. De med penger og anledning flytter helt ut av landet. Men dette snakkes det knapt om, en høyst negativ spiral på alle måter. Som drifter fare-truende i vår retning.

Vil muslimenes verdens-leder, for tiden angivelig bortgjemt et sted i fjellene nær Afganistan, noensinne frigjøre sine undersåtter fra denne indirekte krenkelses-uregjerligheten? Jeg betviler det, når islam handler om makt. Og det er kun islamsk makt det gjelder, den søkes skjult inntil så lenge. Mange fortviler over våre nå skumle fremtids-utsikter. For dette er ikke bare Norges, men hele Europas allerede på-begynte mareritt. Vi vet muslimene gjerne dør for sin tro, som vi andre mener en tvangspreget makt-ideologi. Vil vi, dekadente og politisk feige dø for vårt fortsatte frie land og vestlige levesett? Når vi av våre egne myndigheter «forebyggende», tvinges bøye av gjennom det «politiske korrekte». Som slik kveler vår ytringsfrihet til mandig å stå opp for oss selv? For hver muslimsk ettergivelse kreves en ny - inntil «herrefolket» er i full kontroll. Dette minner om Hitler. Farvel Norge, dine menn er ikke menn lenger - i et feminisert land. Det hjelper derfor heller ikke å lokke, slik som muslimene, med jomfruer i det hinsides liv..

Det var røffe, fremmede germanske stammer fra fra nord som knekket Romer-riket. Nå er det usiviliserte klan-kulturer av ungdommer i sin beste militære alder fra syd som angriper i Vesten, fremspillet som fredelige immigranter. De viser oss ingen takknemlighet, tvert imot. Dette er en generell sannhet, men likevel politisk ukorrekt å si. Så kall meg politisk ukorrekt, jeg mener vi må sette en stopper for denne vikende Chamberlainske oppførselen - ellers blir det ikke fred i vår tid, noensinne. Vi trenger en Churchill som sier nok er nok, at vi stenger våre grenser og ber dem som ikke vil oppføre seg og respektere oss og vårt land, heller å reise hjem. Dette er ingen gratis feriekoloni. Og alders-pensjon forutsetter ærlig arbeide med tilsvarende skatte-trekk. Kriminelle skal hardt straffes. For de groveste forbrytelsene må tilbaketrukket statsborgerskap gjelde og straks-forvisning dit slekten kom fra. De som motsetter seg norsk lov, har ingen rett her.

Men hvem tør trykke dette oppriktige indignerte innlegget, er der en redaktør i landet her som har mot nok til det? Jeg betviler riksmediene, noe som gjør mange med meg ekstra fortvilet. For vi lokale skal, under trusler fra våre egne myndigheter, fengsles for «hat-snakk». Når dette er en logisk nødvendig og sivil forsvarstale, ikke krigersk ment i det hele tatt. Mens motsatt skal muslimene beskyttes, ikke vi som blir angrepet og hatet og som har tatt vel imot dem. Alle som vil, ser ufornuften og den feige ensidigheten som utvises fra våre ubehjelpelige myndigheter, de som ansvarsløst og med vitende vilje har tillatt og stelt i stand spetakkelet. 

Jeg mener, heller enn en truende borgerkrig og/eller et sivilt opprør overfor våre forræderiske myndigheter må vi gjøre et siste slag for et helt nytt og nasjonal-konservativt parti som slik kan komme godt på vippen til neste høst, til en fremtvunget forandret kurs. En politisk løsning er langt å foretrekke fremfor et folke-opprør som uansett kommer, inspirert kanskje utenfra. Sverige synes kjørt og fortapt som et fredelig, vestlig land, selv med hjelp utenfra. Så håpløst synes det der, uten at våre myndigheter vil ta lærdom av andres ulykke. Kan noen fortelle meg hvorfor ikke? Hadde vi hatt en folkeavstemning, ja eller nei om vi ville ønsket oss Norge som til Sverige blitt, da ville Nei-siden vunnet overveldende. 

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant