Kristentroen raknet for presten

Av Kirkehøyden. 

Viser til artikkel på såkalte "fritanke.no" alias HEF der de forteller (og sikkert gleder seg over) presten Dagfinn Ullestad som forlot kristentroen og gikk over til tillitsvalgt i Human-Etisk Forbund. – Til slutt måtte jeg slippe taket i kristentroen, sier han. Foto: Henrik Hanselmann.

Jeg skal ikke si noen om Dagfinns opplevelse og bortfall fra troen, jeg kjenner mange slike historier, og vet det er mange menigheter som bør ta selvkritikk, for ikke bringe sine medlemmer trygt  til Jesus. Og vi har en statskirke, hvis eneste oppgave er å hindre at medlemmene kommer Jesus. Herunder støtte folkemord på våre barn, før de har sett dagslys, og ikke komme til LYSET - Jesus.

Det jeg har merket meg med de som har gått samme vei som Dagfinn, er at de faktisk ikke har gitt opp troen, men det blir en krykke for å rettferdiggjøre sitt nye ståsted/ "tro". Levi Fragell blir aldri ferdig med vannskrekken pinsevennene påførte ham, og for det mest han bedriver demonisering kristne, særlig om de ber om helbredelse for sine medmenneskr. Jeg var en beundrer av ham i ungdommen, for å ta ett oppgjør med deler av kristenheten.

I USA har de dette showet:


Mange av dem er frafalne kristne, og lyttere ringer inn. De har en "field day" hver gang en enfoldig kristen ringer inn. Hva er mitt poeng? De snakker ikke om sin nye tro med kjærlighet, men det de har forlatt og endog hater, ofte med gode grunner.

Jeg kom til tro etter 60, og jeg befant meg her, "rock bottom" og kontemplerte å gjøre det slutt grunnet sykdom og uoverkommelig depresjon: "Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd." Salmene 34.18

En bønn på minnet om den fortapte sønns hjemkomst (Lukas 15.11-32)helt tilbake til 50tallet, de første klasser på folkeskolen. Jeg Gud bad om en bibel mentor, og han sendte en som var skreddersydd.

Jeg hadde vært ateist, og innom tre ikke kristne sekter. Under en av våre første bibeltimer, basert på Romerbrevet fikk jeg den store AHA opplevelsen. Ikke bare forståelsen av den nye pakt ved Jesu offer på korset, men alt annet jeg hadde vært borti i fra jeg var ung. 

Hva som bra og hva som manglet, men har ikke noe behov for å rakke ned på det, for å forsvare min kristne tro, jeg har kommet hjem. Den har gitt meg alt, og skal forkynne til som vil høre, uten ett ord om min fortid, som ikke gav forløsning.

Det jeg merker med humanister og ateister er at de ikke har noe å gå ut med på gater streder, dele med andre. Bare hva som er galt med alt kristent, og derfor er åpenbart advent høytiden for HEF: 

Hindre kristen adferd med lange tradisjoner, skolegudstjenester, og diktere til oss hvilke julesanger vi kan synge. Klart Rudolf er rød på nesen er en stor favoritt, og musevisevis. Vi må bare ikke hylle vår Herre og Frelser. Og alt begrunner dere med hensyn til muslimer, og at vi nå er multikulturelle. Og bare vi kristne skal gi opp sin tro, ingen andre. 

Se hva muslimer utrettet siste Ramadan, samme hele året, hvor mange de drepte, gjerne kristne (det samme hver Ramadam): 709 vanntro drept 2020, alle andre religioner sammenlagt i den samme måneden INGEN. Og Sarah Rasmussen måtte be om unnskyldning for den manglende islamkritikk fra HEF, Er dette ditt nye hjem Dagfinn?

Kirkehøyden

Kommentarer