NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

søndag 6. september 2020

Sognepresten i Kautokeino er et Guds vitne når han advarer mot homofili, kjønnsskifte og abort

Et 22 uker gammelt foster er abortert. (Foto: Abort.no)

(SPISS): Sogneprest Bjarne Gustad i Kautokeino er et vitne om Guds ords sannheter i Bibelen. Frimodig har han advart mot homofile ekteskap, fosterdrap og kjønnsskifte, ifølge pressen. Det kan nok være en Guds ledelse at sognepresten gjennom mediene har fått rope ut varsko mot himmelropende synder som kan føre til evig fortapelse.

Lege Marit Karlsen i Kautokeino har gått ut mot det hun mener er middelaldersk tale i Kautokeino eller Masi. Hun har fått støtte fra Heidi Solvang og Hilde Kristiansen ved Finnmarkssykehuset. Alle tre mener at Bibelens ord som presten preker, kan være helseskadelig. Men da kjenner ikke legene Gud som har skapt himmel og jord og satt menneske til å vokte sitt skaperverk. Legene er offer for et nyhedenskap. Det er alvorlig når de bruker sine posisjoner som leger for å anbefale mennesker å synde mot Guds ord og naturen. De forsøker til og med å sette sognepresten i en gapestokk fordi de ikke tåler Bibelens ord.

Homofili er en av de verste syndene som omtales i Bibelen. Den var så utbredt i Sodoma og Gomorra at Gud lot det regne svovel og ild over byene. Alt liv ble ødelagt der Dødehavet nå ligger. Bibelen sier at byen er satt til advarsel for menneskene om hva likekjønnet samliv fører til. Også i Romerriket var slike synder mot naturen utbredt. En historiker skriver i sitt historieverk at dette var en av årsakene til at det romerske imperiet falt. Likevel er det leger som tør anbefale en slik synd som ødelegger både mennesker og nasjoner.

–Dette er helt mot Guds skaperordning, sa Gustad ifølge pressen.

Det er ikke slik at mennesket kan velge kjønn. Gud sier i sitt ord at Han skapte dem til mann og kvinne. Om en forvirret mann eller kvinne skulle forsøke å skifte kjønn, så beholder de likevel de kromosomer de ble født med. Man kan nok lappe, skamfere eller blåse opp sitt legeme, men kromosomene fra Skaperen er der like fullt. Det er bare seg selv og kanskje noen mennesker man lurer.

–Gud skapte oss til mann og kvinne. Når det i Norge er vedtatt lover som sier at du kan skifte kjønn, da blir det ugudelige lover, sa Gustad i sin preken til konfirmantene i Masi ifølge pressen.

Legeyrket skulle være et nobelt yrke. Det er til for å redde liv. Likevel deltar leger i landsdekkende fosterdrap på norske sykehus. Over 11.000 barn blir drept. De kan slites i stykker med instrumenter eller drepes med medikamenter. Abortpillen ble for eksempel laget av selskaper som overtok etter IG Farben som produserte giftgassen Zyklon B til konsentrasjonsleirenes gasskamre. I Bibelen er det meget sterke advarsler mot ofringer på tofethaugene. Dette dreier seg om barneofringer. Man tror at barna ble lagt i armene på en statue og brent. For at foreldre ikke skulle høre sine barns skrik sørget avgudsprestene for at det ble trommet og larmet på tofethaugene. Man skal ikke så langt tilbake før barn i Norge ble satt ut i naturen for å dø, kanskje revet i hjel av ville dyr. Heldigvis fikk kristendommen bukt med dette. Nå er man inne i en etterkristen tid, og dette nyhedenskapet vender tilbake.

–Abort virker som et abstrakt begrep. I virkeligheten er det en forferdelig hendelse. De unge må få vite at dette ikke er bra. Barnet skriker i mors mage «Ikke drep meg!», sa sogneprest Gustad ifølge NRK.

–Som prest er jeg forpliktet til å fortelle sannheten og det Bibelen skriver. Vi må fortelle Bibelens budskap og hvordan vi burde leve, forklarte Gustad ifølge NRK.

Sognepresten fremstår som et klart vitne med Guds ord. Det er faktisk en nåde at Gud har sendt sin tjener til Kautokeino for å forkynne sitt Ord. Det er fordi Gud er glad i menneskene, ikke bare i Kautokeino, Masi og Finnmark, men i hele Norges land hvor Ordet får lyde.

Legene har kanskje ikke forstått at de tar seg av livet på denne jord. Prestens oppgave er å sørge for det livet som kommer etter døden. Det gjelder langt mer enn skrubbsår. Det handler om evig fortapelse med tenners gnissel. En tilstand som man aldri i evighet kan lindre eller komme fra når Guds dom er falt. Det er forferdelig.

En gang vil alle mennesker stå foran Guds trone. Herren skal dømme mennesket. Gud vet at mennesket i seg selv har falt og er ondt. Derfor har Gud sendt sin Sønn Jesus Kristus til verden. Han døde på korset for alle menneskers synder, og Jesus sto opp igjen. Hvert menneske som kommer til Jesus og bekjenner sin synd og ber om tilgivelse, vil få evig liv. Når mennesket en gang står for Den allmektige, er det kun en sak som teller: Har du fått dine synder renset bort med Jesu blod. Da er du ren og rettferdig, himmelen verdig.

Akkurat som legene er forpliktet til å hjelpe mennesker i dette livet, er sognepresten forpliktet til å hjelpe mennesker inn til evig liv med sin Skaper og Den Herre Jesus Kristus.

Det er leit at biskop Olav Øygard i Nord-Hålogaland ikke klart støtter denne frimodige presten. Biskopen sier ifølge pressen at sognepresten heller burde formidle det glade budskap om troen på Jesus. Men det er ikke noe godt budskap for det menneske som ikke omvender seg, bekjenner sin synd og får tilgivelse for Jesu blods skyld.

Det farlige i Den norske kirke er at man har fått så mange prester og biskoper som ikke forkynner Guds ord rent og klart. Det kan lett føre til at den som kommer til kirken og ikke blir advart mot synd, står i fare for å gå fortapt. Det er det verste som kan hende et menneske.

Alle mennesker som kjenner Guds kall i sitt hjerte, bør oppsøke en troende prest, predikant eller kristen og få hjelp til frelse og salighet. Underholdningskirken eller kulturkirka gir ikke evig liv. Såkalte «magiske», underholdende opplevelser i kirker og bedehus frelser ingen.

Hvor skal du tilbringe evigheten. I himmelen eller i helvete? Det er nettopp dette alvoret som sogneprest Bjarne Gustad har forkynt for sine konfirmanter i Masi. Han har fortalt konfirmantene om livets alvor. Så er det også et tilbud om evig liv i herlighet etter denne korte vandringen på jorden.