NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 9. september 2020

Til Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad

Fra Norvald Aasen. 

Først til Erna Solberg:

Jeg ser at du tar avstand fra SIAN og alt de står for.

Jeg oppfatter det slik at du er imot at nordmenn kan ytre seg og ha egne meninger i vårt eget land. Jeg oppfatter deg også slik at du forsvarer muslimer og andre innvandrere sin vold mot frie ytringer, der de herjer, angriper og ødelegger, her slik vi har sett de oppfører seg i sine hjemland.

Jeg oppfatter deg også slik at du synes tilstander med rasende og voldelige opptøyer i muslimske land bør være forbilde for ditt samfunn - og ditt samfunnssystem er ikke mitt. Dette tør jeg minne deg om i medhold av § 100 i Grunnloven, der det heter at frimodige ytringer om statsstyrelsen og enhver annen gjenstand er enhver tilladte.

SIAN - og jeg - har vår fulle rett til ikke å ønske et muslimsk Norge - dette i motsetning til hva jeg oppfatter du ønsker.

Så til Kjell Ingolf Ropstad, bfd.dep. Regjeringa:

Eg ser at du håpar snart å få henta til Noreg migrantar i Moria-leiren.

Har du som norsk politikar ikkje noko anna å vere oppteken av? Eg synes du burde bruke litt innsats på å rydde opp i gjengkriminaliteten blandt innvandrarungdom i Oslo og andre norske byar, for det er vel de politikarane, saman med migrant- og asylaktivistar som har fått dei hit, og som dermed er skuld i dei redselsfulle tilstandane som vi har fått mange stadar i Noreg.

Rydd opp i det de har skapt av uhygge før de hentar hit nyrekruttering til ungdomsmiljøa. Reis heller til Moria, og gjerne andre leirar, og hjelp dei tilbake der dei har sine heimstadar, og der dei kan vere med på gjenoppbygging av sine samfunn. Det er også der borna høyrer til - ikkje her i eit framandt land. Er der migrantaktivistar også frå krf som hjelper til med å føre desse borna inn i leirane i påvente av at norske politikarar skal felle nok krokodilletårer til at grensene vert opna? De må ikkje fortelje oss vanlege nordmenn at desse borna har teke seg fram til leirane på eiga hand! Det trur eg du veit er lygn?

Norvald Aasen, 6983 Kvammen