NB! Du må klikke på tittelen for å komme til kommentarfeltet.

onsdag 10. februar 2021

Den som ikke har...

Fra Øivind Andersens bok "Ved Kilden". 

"For den som har, ham skal gis, og han skal ha overflod; men den som ikke har, fra ham skal endog tas det han har." Matt 13, 12. 

«Den som har øre, han høre!» – sier Jesus om igjen og om igjen.

Frelsen ligger i vår hørsel! Kommer ikke Guds ord inn i et menneskes hjerte, er det ikke håp om frelse. Og Jesus karakteriserer dette menneske med ordene: "Den som ikke har".

Et slikt menneske kan være religiøst, kristelig interessert, være mer eller mindre med i arbeidet for misjonen, gå i kirke og på bedehus, og fremfor alt: ha anledning til å høre og lese Guds ord. Men er ikke Guds ord blitt mottatt og tatt vare på i hjertet, hjelper ikke noe av dette! Hva et menneske enn måtte ha, skal alt sammen tas fra det. Ikke minst alvorlig er det at den som ikke bruker anledningene til å ta imot Guds ord, kommer til å bli fratatt disse anledningene. Om ikke før, skjer det når et menneske går ut av denne verden.

Vi har ansvar for å høre og ta imot Guds ord! Den som hører Guds ord for å gi akt på det og ta det til seg, blir av Jesus karakterisert med ordene: "Den som har"!

Et slikt menneske føler seg selv helt hjelpeløst og ute av stand til å tilegne seg det som det hører. Men er det innstilt på det som det hører for å ta det til seg, begynner Guds ord å virke inne i dette menneskes hjerte.

Her er det ikke slik som når en bonde sår: Han må først opparbeide jorden før han kan så. Nei, her er det selve sæden som opparbeider jordbunnen i hjertet! Guds ord skaffer seg selv plass i hjertet hos den som er innstilt på å ta det til seg. «Det som du tror på, det har du.» (Luther). I sannhet kan en si om den som tar imot Guds ord, at han har.

«Den som har Sønnen, han har livet.» 1 Joh 5, 12. Han har forløsningen i Jesus Kristus ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ef 1, 7. Han har barnekår, arverett og alt som trengs til liv og gudsfrykt!

Og fordi han har, kommer han til å få. Gud gir alltid overflod. Vi får ikke bare til oss selv, men også slik at vi kan gi andre.