Et tidsskrift for Bibelens sannheter

Fra Norge IDAG. Innledning av Spikeren. 

Innledning:

Som en liten takk til Olav Hermod Kydland for hans mange gode andakter her på SC, ønsker jeg å slå et slag for det bibelske tidsskriftet som han er medutgiver for. 

Dagens artikkel er hentet fra avisen Norge IDAG som den 17 februar hadde en meget fin omtale om bladet. Jeg håper dette kan bidra til at enda flere tegner seg som abonnent på BIBELSK TRO, for dette er et tidsskrift som virkelig både trenger og fortjener å bli lest i vår tid.

BIBELSK TRO et et tidsskrift som svarer på en rekke spørsmål i den åndskampen som vi nå står i - og gir perler av evangelisk oppbyggelse.

Spikeren.

--------------------

I dag har tankebygningene veltet over kirkene i Europa, i stedet for at guds folk tok dem til fange under lydigheten mot Kristus. Tankebygningene holder på å dytte kirkene ut av Europa.

Siste nummer av det herlige tidsskriftet Bibelsk Tro måtte vi legge fram foran oss der vi satt og jobbet. Forsidebildet av det vakre snødekte tre, der solen trenger gjennom det åpne landskapet, gav en deilig ro.

Urolige koronatider understreker sterkt at alt Guds ord stemmer. Det skal komme krig og rykter om krig - og pest. Vi har fått litt nærkontakt med det. Det går som Guds Ord sier.

Tidsskriftet Bibelsk Tro er en virkelighets-oppdatering som vi trenger på at vi kan stole på Bibelen, men ikke på bibelkritikerne. Bibelsk Tro er et minibibliotek for tro og tanke – som raskt gir deg like stor innsikt i kristendommens situasjon i dag som noen høyskole eller universitet. Og abonnementsprisen for bladet er 180 kroner året, for seks nummer. Det kan ikke gjøres bedre!

Guds Ord stemmer

Guds Ord stemmer. Og alt skjer som det sier. Sånn var det før. Sånn er det nå. De som kritiserer Guds Ord, sier hele tiden ting som aldeles ikke stemmer. Det er lett å bevise. De 17 artiklene i årets første nummer av Bibelsk Tro tar opp Bibelens sannheter. Det står for klassisk tro og teologi midt i tidens tankebrytninger. Og har også utvalgte perler til åndelig oppbyggelse.

Setter en seg ikke inn i det, vet en ikke hvilken bevegelse som er i gang i dag for å avskaffe våre kristne verdier og vår kristne kultur. Det er ikke lett å kjempe med skygger. Vi må vite hvordan ideologiene har planer om å avkristne Norge - og vil stjele tro og frihet, velsignelse og lykke fra landet.

Bibelsk tro er et av de få blad som tar opp apostelens program i 2. Kor 10:4 f: Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Tankebygningene er mektige «festningsverk» som apostelen ser når han skriver til Roms provinshovedstad Korint. Byen ligger i Europa. Jesus har gitt Paulus marsjordre for å innta et nytt kontinent. Men Paulus ser mektige festingsverk, filosofiene og ideologiene han møtte i Athen (Ap. Gj. 17), som vil stanse evangeliet. Det er tankebygningene. De må rives - for at Europa skal bli inntatt av Gud. Da - og nå!

Programmet i 2. Kor 10:4 er likevel formulert i seiersvisshet:
Bare dytt til tankebygningene, de mektige festningsverker, og de faller! Vår oppgave er å kristne tanker, ikke bukke og neie for avkristningen og dens stadig nye ideer og påfunn. Om vi ikke kristner våre tanker, blir vi selv offer for avkristningen. Mye står på spill. Ingen kirke, intet fakultet, ingen familie har Gud noen gang gitt seier med avkristnete tanker.

I dag har tankebygningene Paulus snakker om i 2. Kor. 10:4, veltet over kirkene i Europa, i stedet for at vi ved Guds Ord veltet dem vekk. Og tok tankebygningene til fange under lydigheten mot Kristus. Tankebygningene vi skulle dytte så de falt, holder på å dytte menigheten og kirkene ut av Europa. Kontinentet som har båret kristendommen i 1000 år, kan dø. Vi er i en skjebnekamp for Europas sjel.

Kirkene blir tomme på kristendommens kontinent, mens de ble fulle i Latin-Amerika de siste 40 år. Stark viser oss en statistikk som forteller at kirkebesøket i Sør-Amerika spratt opp til 40-70 prosent av befolkningen. «Ild fra himmelen» satte Harvard-teologen Harvey Cox som tittel på sin bok, da et dødt kontinent ble levende ved vekkelsens ild.

Likedan ser Phillip Jenkins, ledende kirkehistoriker ved Bayloruniversitet, 1 milliard kristne i Afrika i 2050. Og verdensledende religionssosiolog og Kina-ekspert, Rodney Stark, har prognosen 540 millioner kristne i Kina i 2040 (i boka «En stjerne i Østen»).

Skal de tre store kontinenter få den dyrebare tro og fylle kirker og forsamlingshus, så de ikke har plass nok -mens Europa som gav de andre Ordet og misjonærene som betalte prisen, dør åndelig ut? Det er på høy tid at blad som Bibelsk Tro blir lest i familie og bedehus, i skoler og på teologiske fakultet. Vi vinner ingen seier med mennesketanker. De river ikke festningsverkene. Det gjør bare Bibelens Ord og Bibelens fullvisse autoritet, båret av vekkelsen.

Evangeliet inntar Resten (av verden).

Evangeliet inntar resten av verden i en hellig-ånd-vekkelse som ikke er sett siden Apostlenes dager, når vi snakker om geografisk utbredelse og tallmessig vekst.

Steinar Handeland skriver i Bibelsk Tro om misjon i India.

Han føler spesielt ansvar for oppgaven å holde 200 innfødte evangelister i gang der. 200 evangelister er hva vi kunne trenge i Bergens-området og. Noe skjer ute på misjonsmarken!

De har bibelsk tro. Vi må få det tilbake her og.

Tidsskriftet Bibelsk Tro har svar på spørsmål som brenner. Per Bergene Holm skriver om «Når ble vi mer redd for klimakrise enn dommedag?». Joda, vi har alle godt av halvparten grønt på tallerkenen, men fri oss fra grønn religion! Bladets redaktør, Olav H. Kydland, skriver om «Guds ord og kvinnelige prester», som ingen tør nevne mer. Øyvind Samnøy skriver «fra troens slagmark»: «Kvifor forlet kristne Guds påbod til mann og kvinne?» Det kan bli en ny bibelsk opplysningstid så lenge noen tør å stå på Bibelen, Guds Ord, og skjønne at det også er selve Skapelsens Ord som lot himmel og jord bli til.

En som har lest og forstått stortingsmeldingene

Kjell Skartveit er og representert i sist nummer av Bibelsk Tro med en kort artikkel. Han er alltid like god. Han er den fremste i vårt kirkelandskap som går inn i filosofiene, ideologiene, stortingsmeldingene og partienes programmer - og ser på dem ut fra bibelsk tro.

Vi drukner i stoff ved våre universitet og i våre medier og i politikken fra en filosofi-skole om ingen vet noe om, Frankfurtskolen. Filosofer ingen kjenner navnet på, leder Norge nå. De utøver mer og mer tankekontroll fra kommunehus til stortingsal. Konsekvensene av alt sammen? «Ødelagte barn», sier Skartveit.

Skartveit er nestformann i Partiet De kristne. Det trengs sannelig flere på Tinget som kan gå mot avkristningen og tankebygninger som blir vår sikre fallitt, som vi har sett før i marxistiske land. Den norske kulturmarxismen som nå rykker fram, blir ikke mindre fiasko enn den økonomiske marxisme i Sovjet og øst-landene.

Bladet har og klippet inn Norges store apologet, Kjell J. Tveter, men en presis oppsummering av hva Frankfurtskolens kulturmarxisme som dominerer bevegelsene «Fri» og «Pride» og en rekke nye lovforslag driver med. På 10 minutter gjør Tveters gjennomgang deg mer opplyst enn Stortinget til sammen - og avslører de ideologier og lover de lar invadere oss.

Aldri fikk vi en åpen debatt om ideologier de nå lar styre oss. Vi tar med et sitat fra Tveter om hva som er Frankfurtfilofene, Marcuse, Adorno, Horkheimer (med læremestre), sin strategi for å endre vårt syn på skaperordninger, ekteskap, kjønn, vigsel og seksualitet. Frankfurt er opphavssted for det de kalte «kritisk teori»- som bare er den fallerte markismens nye fødsel.

Denne filosofien tok de amerikanske universiteter og «Det Demokratiske parti»- og eter seg inn i Norge. Toppkirurgen, dr. med. Tveter, dissekerer denne tankebygningen i et klipp i Bibelsk Tro:«det vi kaller kulturmarxisme har som målsetning å omforme samfunnet og fjerne spesielt all innflytelse fra kristendommen ved å:

1. Kontrollere media.
2. Kontrollere utdannelsessystemet.
3. Kontrollere underholdningsbransjen.
4. Politisk kontroll, derved også kontroll av lovgivning.
5. Kontrollere språket. Og hva folk kan og ikke kan mene.
6. Å øke statens makt parallelt med reduksjon av familiens betydning.

Kommentarer