President Biden og avkristningen

Av Olav Hermod Kydland & Eivind Gjerde. 

Joe Biden er utropt som vinner av valget i USA. Spørsmålet er nå hva president Biden står for og hvilken politikk han vil føre. Vi vil bare nevne tre viktige saker ut fra et kristen synspunkt..

Abort

Med hensyn til abortspørsmålet så vet vi at Trump er imot fri abort, mens Biden og demokratene er for abort helt fram til fødselen. 

Vi undrer oss derfor over at kristne i USA kunne stemme på Biden/Harris. Betyr ikke det 5. bud så mye for dem? 

Prof. Carl Fr. Wisløff påpekte i sin tid at i 2000 år har kirken kalt abort «det store mord».

Biskop Per Lønning skrev da han i 1975 gikk av i protest mot abortloven:

 ”Abortloven er en markert stillingstagen for et hedensk menneskesyn mot ikke bare den kristne visjon av menneskeverdet, men mot hele vår humanistiske vesterlandske tradisjon”. 

Prof. Aksel Valen-Sendstad sier at vårt liv er gitt oss av Gud. Det er Guds bilde. "Derfor er dette liv hellig og ukrenkelig. Om vi forbryter oss mot det, forbryter vi oss mot Gud selv.»

Også flere amerikanske katolske biskoper reagerer negativt på Bidens abortsyn. Det hevdes fra katolsk hold at det er ingen hemmelighet at Biden-kampanjeplattform er det mest antikristne programmet som noen gang har blitt foreslått ved et amerikansk valg. 

Den tyske kardinalen, Gerhard Ludwig Müller, sier i et intervju med "Katolische Nachrichten":

"Enhver som relativiserer det tydelige engasjementet for hvert menneskelivs helligdom basert på politiske preferanser med taktiske spill og sofistikerte slør, er åpent imot den katolske troen." 

Videre sier han: "Nå er USA med sin konsentrerte politiske, mediale og økonomiske makt i forkant av den mest subtile og brutale kampanjen for å avkristne den vestlige kulturen på 100 år."

Identitetspolitikk 

En annen viktig sak, er Bidens identitetspolitikk som er brudd med vår vesterlandske kristelige kultur. Bare det monogame ekteskapet mellom én mann og én kvinne er i samsvar med Bibelens lære. Alle andre seksuelle forhold er betegnet som hor og utukt.

Biden forkaster den katolske lære om ekteskapet. Han ønsker å støtte LHBTQ-aktivistene som hater Bibelen og de bibeltro kristne. Tyler O’Neil skriver i PJ Media at i 2018 betegnet Biden de konservative som er imot LHBT-aktivisme, som «samfunnets bunnfall". Er dette et tegn på at de bibeltro kristne vil med tida bli forfulgt? Noen frykter det.

Pastor John MacArthur hevder at USA nå har fått et regime som har hastverk med å innføre lover som er i strid med Bibelen. Et regime som vil gjøre det straffbart å si noe i mot den radikale LHBTQ agenda som Joe Biden nå promoterer.

Den nylig godkjente utenriksminister, Antony Blinken, har lovet å støtte LHBTQ agendaen ved å heise pride-flagget ved USAs ambassader. I tillegg vil han snart utnevne en spesialutsending som skal jobbe med å fremme rettighetene til LHBTQ personer.

Nylig ble en feltprest med major grad i det amerikanske forsvaret, etterforsket etter at han la ut på sin facebookside et innlegg hvor han sa seg uenig med Biden regimets nye politikk i forhold til å la transseksuelle tjenestegjøre i forsvaret. Kristne som motsetter seg den nye LHBTQ agendaen blir møtt med økende fiendtlighet fra myndighetene, melder Christan News Network.

Globalismen

Biden går i motsetning  til Trump inn for globalismen. Trumps slagord var: "Make America great again." Å hegne om nasjonalstaten er også i samsvar med Guds vilje (Apg 17,28), men globalismen er ikke det. 

Globalistene ønsker seg en verdensregjering og en verdensreligion hvor sann kristendom er utradert. For alle må bekjenne at "gud" er den samme i alle religioner. Derfor vil de bibeltro kristne bli betraktet som Biden sier "samfunnets bunnfall». Globalistene legger opp til avgudsdyrkelse ved å forkaste Bibelens treenige Gud.

At noen kan stemme på eller bifalle en person som går inn for abort (fosterdrap), støtter LHBTQ-ideologien og globalismen, er opprør mot Gud og hans livslover.

 
Olav H. Kydland
Eivind Gjerde

Kommentarer