Vatikanet sier at bruk av Covid vaksiner laget av celler fra aborterte fostre er etisk akseptabelt

Fra RT.com.

Vatikanet sier at bruk av Covid-19-vaksiner laget av cellevev fra abortert fostre på 1960-tallet, er etisk akseptabelt.

Vatikanets kongregasjon for troslæren (CDF) sa i en uttalelse som ble offentliggjort mandag 21.12.20 at det var etisk for katolikker å bruke koronavirusvaksiner som har brukt cellevev fra aborterte fostre.

I dokumentet som ble godkjent av pave Frans den 17. desember, sa doktrinmenigheten at alle vaksinasjoner som er anerkjent som klinisk sikre og effektive, kan brukes, "så lenge bruk av slike vaksiner ikke utgjør formelt samarbeid med aborten."

Den katolske kirken godkjenner bruken av vaksiner produsert med cellevev avledet av to fostre som ble abortert på 1960-tallet, sa Vatikanet News.

"Merknaden om moral ved bruk av Covid-19 vaksiner" kommer ettersom vaksinasjoner nå skjer i mange land og er rettet mot å avklare tvil. Imidlertid har den ikke "til hensikt å bedømme sikkerhet og effekt" av vaksiner og fokuserer kun på de moralske aspektene.

CDF la vekt på at det eksisterer en alvorlig fare i form av en "uholdbar spredning av et alvorlig patologisk middel", og understreker at vaksinering ikke er en moralsk forpliktelse og må være frivillig. Samtidig sier de: "I mangel av andre måter å stoppe eller til og med forhindre epidemien, kan det felles beste anbefale vaksinasjon, spesielt for å beskytte de svakeste og mest utsatte."

Legemiddelindustrien og myndighetene bør sikre at effektive og etisk akseptable vaksiner er tilgjengelige for de fattigste landene, la de til.

Pave Frans, som har fordømt "vaksinenasjonalisme", oppfordret statsledere til å "sikre tilgang til Covid-19 vaksiner og til de essensielle teknologiene som er nødvendige for å ta vare på syke, fattige og de som er mest sårbare."

Kommentarer