Rikdommens farer

Fra andakts boka "I lys av Ordet". 

"Abram var meget rik på buskap og på sølv og gull.
(1 Mos 13, 2 f)

Abraham var blitt rik, men rikdommen hadde en besk bismak. Han syndet da han sa Sara var hans søster. Farao gav ham gaver og hentet henne til sitt harem. Men Herren voktet Sara og lot farao kjenne hans makt. Abrahams løgn ble avslørt. Farao lar ham beholde gavene, men viser ham ut av landet. Ydmyket vender Abraham hjem. Han kommer tilbake til Kana'an som en rik mann. For første gang tales det om jordisk rikdom i Skriften. Resultatet kommer fort.

Den store buskapen og de mange tjenere gjorde at det ble vanskeligere å leve sammen. Landet kunne ikke romme dem, sier Skriften. Trette og strid forpestet atmosfæren i Abrahams storfamilie.

Rikdommens forførelse kaller Skriften det. Jordisk eiendom og materielle fordeler har ført til strid i familier, blant venner og naboer. Fellesskap er blitt ødelagt, vennskap forgiftet og familier splittet.

Jesus advarte mot rikdom. "Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike" (Matt 19, 23). Mange har tapt sitt gudsliv i rikdommens glans og prakt. "Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen faret vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner" (1 Tim 6, 9-10).

Nå er det troende som av forskjellige grunner blir rike. De skal forvalte rikdommen på en slik måte at den ikke drar av sted med hjertet. "Når rikdommen vokser, så la ikke hjertet feste seg ved det" (Sal 62,11). Bankboken må ikke bli oppbyggelsesbok.

Abraham drog fra Egypt til alteret mellom Betel og Ai for å fornye sitt forhold til Gud. Herren selv vil være vår rikdom.

Kommentarer