Jonas Gahr Støre, hva har du å skryte av? 

Av Dan Odfjell. 

Og da mener jeg, noe som tjener oss vanlige folk flest. Enn videre, hva har Joe Biden å skryte av? Jeg mener absolutt ingenting. Hva har Emmanuel Macron å skryte av, jeg mener han omsider tar logisk avstand til det korrupte USA og dets krig i Ukraina. Men viktigst Jonas, hva tar du avstand fra? Eller er du feigt alle sin venn og ingens uvenn, for egen makts skyld? Vi kjenner deg knapt pga av dine tåkede-talemåter. Men er det ikke rimelig at du som statsminister avdekker dine nasjonalistiske tenkemåter, om du har slike? Eller er globalismen og den totalitære holdningen som EU står for, din udemokratiske tenkemåte? Er ikke tiden som statsminister kommet til nasjonal tilkjennelse av hvor du står? Eller står du som Erna Solberg for intet annet enn meningsløse generelle ord med et formål kun, å holde deg ved makten? Således kun opptatt av egen politisk makt, ikke det norske folket?
 
Var jeg slem nå som «annerledes» enn det statsfinansierte meningsmonopolet som er alt annet enn et folkedemokrati verdig. Hva med å kritisere det USA-kontrollerte Nato, eller ligger din lojalitet hos Jens Stoltenberg, som er knapt mer enn en gallionsfigur for det korrupte USA? Som dere begge sivilt betjente ved å bombe Libya med norske fly tilbake til steinalderen, for hva? Regimeskifte, totalt mislykket, fordi Libya deretter ble bare mer uregjerlig og umenneskelig på bakken, verre enn noensinne. Er det noe å skryte av, å gjøre USAs ærend i deres klart imperialistiske spill? Eller gjelder dette «vennetjenester» nå med den norske, unnvikende Stoltenberg, mest kjent for å ta ansvar ved å bli sittende? Er det også din strategi Jonas, å bli sittende pal, og tilsvarende uten ære? At Erna Solberg var like maktopptatt er deg ingen unnskyldning. 
 
Å ha makt i et rikt lite land med et seg kjøpt og tildekkende riksmedium, og oss en påtvunget skatt for et ensrettende NRK, er intet sant demokrati; det er Sovjet om igjen. Men det synes sosialismen en nødvendighet. NRK fortalte oss for få år siden om Hugo Chaves og Venezuelas herlige, såkalte  bolivianske revolusjon, om et nytt «rollesamfunn» for fremtiden, angivelig også for Norge.. Det er det blitt flaut taust om fra NRK, skjønt flauhet over Venezuela´s håpløshet er neppe sosialistenes væremåte, faktisk, de gir seg aldri i sin ekstreme fanatisme, Jonas. Og du vet det, men overser det. Hvorfor? Det at du tilsynelatende ikke har en egen troverdig forklaring, synes å felle deg som en uprinsipiell lykkejeger på allmuens bekostning. Du lot deg tidligere framstille som kirkegjenger, men den fasaden synes forlatt. Så hva står du for, islamisme eller intet annet enn opportunisme?
 
Norge er vårt fedreland; Jonas ditt også trodde vi. Å gjøre feil gjør vi alle, men noen av oss innrømmer feilene. For politikere synes det verre enn en dødsdom. Men alt går ikke over av seg selv, det inkluderer Ukraina, din falskhet. Allerede har Macron, som mange med meg ikke tidligere hadde mye til overs for, kommet ut for den franske befolkningen og opp mot det løgnaktige, insisterende USA-styret. Bra for ham det, for russerne vinner denne sinnssvake og av USA dessverre konstruerte stedfortrederkrigen. For nå er det alvor, russene evakuerer de russisktalende og seg vennlige beboere i Kherson området før det avgjørende slaget finner sted, hvilket varsler at tålmodigheten med Zelensky nå er slutt. Og Macron har sagt i fra, Frankrike vil ikke dø for ham eller for det korrupte Ukraina. Så denne krigen går nå endelig inn 
i sin avgjørende fase.
 
Men verst, at det mafiapregete USA ikke synes å respekterer Europa. Som synes brukt i et kynisk imperialistisk spill. Dersom det viser seg at Biden-regimet sto bak gassledning sabotasjen i Østersjøen, blir det ødeleggende både for Europa og for Nato alliansen. Dersom Tyskland, som rapportert vet hvem som sto bak energisabotasjen, og kansleren av sikkerhets grunner ikke kan forklare det til sitt lidende, tyske folk, betyr det at «han beskytter fienden», nemlig den eller de ansvarlige for sabotasjen. Det er utilbørlig og vil bli til et folkeopprør og sannsynligvis også til EU´s endelikt. At Støre som sikkert også vet realitetene rundt sabotasjen, ikke ber om reforhandling av vår EU-tilknytning er også utilbørlig - om norske interesser skal ivaretas. Basta. Acer-avtalen må straks reforhandles, de norske husstander vil neppe avfinne seg med dagens strøm-regime, industrien ei heller. Det haster nå, Jonas. 
 
Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer