Beskytter vi de eldre nå?

Av Roger Dyrøy. 

Etter vaksineringen (med 5. dose!) så ser det ut for at mange eldre blir isolert og tvangstestet på rommene sine. Ved flere av sykehjemmene er nå nær halvparten av pasientene på enkelte avdelinger isolert. 

FHI kjører likevel bare videre og skriver bl.a. følgende:

Ny oppfriskningsdose anbefales til de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de som er 75 år eller eldre, og sykehjemsbeboere hvis det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Selv om smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, mener FHI at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de nærmeste månedene. For å beskytte de som rammes hardest av en eventuell ny smittebølge anbefaler FHI en ny oppfriskningsdose. 

– Siden koronavaksinens effekt mot alvorlig sykdomsforløp avtar noe over tid, mener vi at det er grunn til å anbefale at de eldste og sykehjemsbeboere som tok 4. dose i fjor sommer og tidlig høst nå tar en ny oppfriskningsdose, sier Are S. Berg, avdelingsdirektør ved FHI. 

FHI anser det som sannsynlig at samme aldergruppe vil ha behov for en ny oppfriskningsdose også til høsten, før vintersesongen 2023-24.  

Berg forklarer at det bør gå seks måneder mellom dosene. De som ønsker ny dose bør oppsøke tilbudet i løpet av april for å sikre tilstrekkelig intervall til den planlagte høst-dosen.  

Vaksinene stopper ikke smitte, men det kan virke som de sprer smitte. 

Pandemien er over, men tiltakene fortsetter som før. Spørsmålet er om det er lovlig det som nå foregår. Rent psykisk så er det et pågående overgrep, og jeg mener flere fagfolk og journalister nå bør begynne å stille spørsmål om kommunene begår lovbrudd.

Høringssvar fra Roger Dyrøy for Folkestyret.org

Dato: 11.04.2023

FOLKESTYRET er ikke et politisk parti, men det kan likevel være naturlig å sortere under kategorien politisk gruppering/parti.

Folkestyret setter frihet først.

Folkestyret i Bergen er dypt bekymret for Regjeringens forslag til endringer i smittevernloven og protesterer på vegne av den frie befolkningen og det ekte folkestyret i Norge. Demokratiske prinsipper som vist nedenfor overholdes ikke i forslaget:

Mennesket kan ikke eies av andre og er suveren i egen kropp og sinn.
Mennesket har eiendomsrett og forvalter fellesskapet sammen.
Menneskets behov som ivaretas av samfunnet tilpasses individuelt.
Den demokratiske makten har sitt sete hos individet.
Samfunnet styres av folket gjennom en desentralisert styreform.
Myndighetene er underlagt folket.
Demokratisk makt i samfunnet kan ikke overføres ut av landet.
Demokratisk makt i samfunnet som allerede er ført ut av landet tilbakeføres.
Rettighetene til naturressursene eies av folket - og kan ikke selges til andre.
Naturens regenerative egenskaper og helhet er vårt livsgrunnlag og skal beskytte.

Flere land stanser nå tiltak som vaksinering med eksperimentelle vaksiner. Norge bør gjøre det samme, full stans i vaksineringen av de gamle og sårbare gruppene. Og evaluere bivirkningenes innvirkning på folks helse. Skadevirkningene har for lengst nådd 1% av befolkningen, og kreft er bare en av langtidsvikningene man risikerer som følge av overvaksinering. Hva vil man egentlig oppnå med en femte dose? Folk må få en reell rett til selvbestemmelse, når det kommer til helsevalg. Særlig eldre og pleietrengende må sikres informert samtykke, både ved vaksinering, men også andre tiltak som testing.

Vi må unngå flere TISK-overgrep i framtiden, derfor mener Folkestyret at lovendringen må forkastes i sin helhet. Forlengelse av midlertidighet er heller ingen løsning. Det handler om verdighet!


Vi i Folkestyret er svært bekymret for de eldre, og håper de fleste får en fin feiring i morgen! 

Med vennlig hilsen
Roger Dyrøy for Folkestyret 

Kommentarer