Trusselen mot demokratiet i Norge kommer fra maktens egne rekker

Tro ikke annet! Da Frk Justisminister nylig sa at «trusselmeldingen» mot Stortinget var et angrep på demokratiet, var det tøys eller bevisst avledning. For det virkelige angrepet kommer fra landets styringsverk, altså innenfra, deri ligger den reelle trusselen mot det norske folket.

Bare se hva elite-politikerne i Sverige har stelt i stand, et voldelig og nå tapt land. Dette er beviselig. Alle som vil, kan se det, men hva hjelper det, når den store folkelige tafattheten og løgnene får regjere i Norge? En venn av meg og jeg diskuterte dette nylig, jeg bruker flere av hans poenger her. Jeg tror mange, men kun på privat basis, omtaler den reelle norske u-virkeligheten. Men dessverre den overdøves i det offentlige rom av riksmedienes bevisste løgn-kjør, dvs på maktens beskyttende side. En makt som bruker folkets skatte- og andre penger til en jevn og trutt nasjonal fornedring og utforkjøring, helt siden Gro Harlem Brundtlands tid. Hun overkjørte, som kjent, folket rått etter hele to folkeavstemninger, samt lurte oss inn i EU uten stemmerett og la oss slik under i det overnasjonale, udemokratiske Bryssel, skamfullt.

Vi, folket, har jo ingenting vi skulle sagt lenger, verken om det ene eller det andre. Enten det gjelder innvandring, kraftavhending, natur skjemmende vindmøller, ulike suverenitetsavståelser eller krigen vi er med på mot Russland; forhold som vi ikke har det minste håp om å kunne å endre på. Straffe-lovparagrafer mot folket, det ene etter det andre påfunnet, er også et angrep på vårt demokrati. Og hva med et statsmediene som forteller folket bare det Makten vil at vi skal kunne vite,? Altså ikke mer, berømmelig stadfestet av Gro selv. Og dersom vi søker til de sanne og sosiale mediene, blir også disse angrepet av Makten, for ellers taper den kontroll over hva folk skal få vite, dette ifølge Gro selv,. Så hva slags demokrati er dette? Og når Erna Solberg drar ut i verden og proklamerer, på høyttaler, at hele verdens befolkning har den samme rett til å bebo Norge (vårt land) som oss selv, vi med slekts-røtter mer enn 1000 år tilbake, da viser hun sitt sanne, diktatoriske, globalistiske selv. Det gjorde hun også ved gratis å gi fra oss vår billige strømforsyning til EU. Er hun betalt fra det korrupte Bryssel?

Nå lokker hun, fra Høyre og Sylvi fra FrP, med at de vil bremse innvandringen, om bare vi vil være så hyggelige å stemme på dem i neste valg. FrP er langt mest troverdig, Sylvi var den som tydeligst og tidlig advarte om svenske tilstander. Erna gjorde det ikke, tvert imot, i hele to stortingsperioder fortsatte hun innvandringen og gjorde kur til muslimene for sin egen rå makts skyld, bak et falskt smilende ansikt. Sammen med sin venninne, Angela Merkel, ønsket hun muslimene velkomne, dem greier vi av med.. Men se, Merkel er nå opplyst og vedtatt som en ren nasjonal ulykke for sin sosialistiske liberale politikk, og Tyskland er økonomisk, og ellers nær ødelagt, forsterket av hennes uansvarlige energipolitikk. Tyskerne fortviler, og det er ikke rart, mens Norge, ikke takket være Erna, enn så lenge kan flyte på dagens høye energi priser. Etter min mening, Erna var og er en tilsvarende ulykke for det norske folket med sin liberale, ikke-konservative politikk, som inkluderte fri omsetning av narkotika..

Verken Ap eller Høyre fortjener folkets stemmer lenger, Erna og Jonas fører nær den samme og arrogante «jeg vet best»-politikken, som nedverdiger og fattiggjør folket, og det i dette såkalte verdens rikeste land, utforkjørt. De begge var enige i å frata oss den billige strømmen, vårt arvesølv, og dersom de ikke beklager dette og går åpent til valg på å omgjøre strøm-ranet, må de straffes hardt av folket i det neste valget. Vårt eneste middel til å få dem til å forstå at vi ikke aksepterer slik selvtekt og udemokratisk diktatorisk oppførsel, er å stemme på partier som i dag ligger utenfor et bedragersk Stortinget, best omtalt som Ingentinget, som bare later som de vil oss og landets beste, og som vilt kaster våre gode penger etter mangelfullt kalkulerte, politiske bløffeprosjekter, så som det grønne skiftet og en ny og korrupt oligarkisk WEF/FN verden. Men istedenfor et voldelig opprør har vi folket makten til en fredelig forandring, med et krav om «ut-av-EU og FN» snarest», og slik gjenopprettelsen av et selvstendig og nasjonalt og reelt styre på basis av Grunnloven.

Men se, elitepolitikerne foretrekker globalisme rent personlig. Det tjener de på gjennom en bløffpreget «utenriksfart», mens nasjonalister og innlandsboende ønsker å beholde fordelene av våre naturressurser til et bedre samfunn, samt en for oss forbedret nasjonal konkurranse-evne, med langt bedre veier og infrastruktur, samt til et grovt forsømt vedlikehold av vår offentlige bygningsmasse, skamløst i et rikt land. Da må milliardene ikke sendes verden rundt for å redde den - for øvrig ikke mulig - noe politikerne skamløst bruker til å fremme seg selv. Der synes Erna å være verst. Politiske partier, som oppfører seg rått globalistisk heller enn nasjonalt oppriktig, de fortjener ikke våre stemmer lenger. Vi vil ikke bli til et nytt Sverige. Derfor må innvandringen stoppes, og norske barnefamilier må oppmuntres og premieres etter Ungarns mønster til å få flere barn. Utenlandske forbrytere i Norge må automatisk miste sitt eventuelle norske pass, og fremmed-repatriering må oppmuntres, om nødvendig med bonus på statens bekostning, det beste våre oljepengene kan brukes til, økonomisk så vel som kulturelt. De som ikke er lojale og Norge-patriotiske, har vi knapt bruk for, de kan vi ikke stole på mht landets forsvar heller.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant

Kommentarer