Nå er tiden til å søke Herren

Av Kåre N. Lie

«Nå er det tiden til å søke Herren» Hoseas 10, 12.

Intet menneske her på jorden har noen som helst garanti for om han skal oppleve morgendagen. Sekunder, minutter, timer, dager, uker, måneder og år farer av sted. Ingen har mulighet til å holde tiden tilbake.

Tiden og spørsmålet om å søke Herren kommer før eller senere til alle mennesker. Vi vet også at selv hedninger som ikke har hørt evangeliet, stilles overfor det spørsmålet. De forstår at det må være en Gud. De er klar over at alt som er til, ikke er blitt til av seg selv. Det må være en Gud som har skapt og dannet det hele. Skal en da tro på Gud - eller ikke?

Spørsmålet blir da: Når? Profeten Hoseas sier: «Nå er tiden til å søke Herren.» Det er alltid et her i livet, og det er riktig for oss alle at vi nytter den dagen og timen som står til vår rådighet. En kan ikke si: vent til imorgen - eller om en måned osv.

Nei, profeten Hoseas sier: Nå er tiden til å søke Herren. Dette ord bør også være en påminnelse for oss som kristne å nytte vår tid.

Når Jesus samtaler med sine disipler om tiden for innhøstning, gir han uttrykk for hva deres tankegang er. Han sier til dem: «Sier ikke I at det er fire måneder, så kommer høsten? Se - jeg sier eder: Løft eders øyne og se, markene de er alt hvite til høsten.» Jesus gjør det klart for oss at vi som hans følgesvenner må arbeide mens det er dag, natten kommer da ingen kan arbeide. Vi må gjøre det klart for alle mennesker at de må nytte den tid som nå er til rådighet. Søk Herren mens han er å finne og kall på ham den stund han er nær. I dag er nådens dag, i dag er Gud å finne.

Nå er tiden til å søke Herren.

Kommentarer