De ugudeliges vei fører til undergang

Av O.H. Kydland. 

For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei fører til undergang. (Salm 1, 6)

 Det er to veier som ligger foran oss, og de fører til totalt ulike mål. Det finnes ikke noen tredje vei eller alternativ. Den ene kalles "de rettferdiges vei", den andre "de ugudeliges vei."

 Herren kjenner de rettferdiges vei. De rettferdige er de som har tatt imot Jesus Kristus som sin frelser. De har fått syndenes forlatelse og er blitt tilregnet Jesu Kristi rettferdighet. De er gjenfødt ved evangeliet til et nytt liv og til en ny livsførsel. De lever i Guds frie nåde, og Herren kjenner dem (2 Tim 2, 19).

 De gjenfødte kristne kan ikke leve uten Gud i verden. Verdens begjær og lyster vil de ikke følge. Heller ikke vil de la seg veilede av ugudelige mennesker, eller ha fellesskap med åpenbare syndere og slett ikke vil de sitte blant spottere.

 Det er Jesus Kristus som er sentrum i deres liv. Følgelig er Guds ord, Bibelen, deres kjæreste lesning og inspirasjonskilde. Ved Den Hellige Ånds veiledning gjennom Ordet vokser de troende i livssamfunnet med Jesus. De bærer frukt og er til velsignelse for andre.

 Ikke så med dem som lever uten Gud. De lever på verdens vis etter sine begjær og lyster. De jager etter stadig nye utfordringer både på det ene og det andre området uten tanke på at de skal stå til regnskap for Gud. De lar seg lede av denne verdens tanker, ønsker, håp og forventninger uten tanke på Herren. De er "lik agner som blåser bort" (v 4) og blir ikke stående i dommen (v 5). I denne tilstand er de uten verdi for Herren og deres utgang av livet er katastrofal - en evig fortapelse borte fra Herren.

 Men de rettferdiges vei fører til himmelen, Guds bolig. Salige er alle de som når fram dit!

Kommentarer