Rom 3,1-31

{Gud har rett til å dømme alle}

Hvilken fordel har da jøden, eller hvilket gagn er det i omskjærelsen? Mye, på alle måter! Først og fremst det at Guds ord ble betrodd dem. Hva da om noen var utro? Kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut av kraft? På ingen måte! Det står fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner. Som det står skrevet: For at Du skal bli rettferdiggjort i Dine ord, og kan vinne seier når Du dømmer*.<* blir dømt.> 

Men dersom vår urettferdighet framhever Guds rettferdighet, hva skal vi da si? Er Gud urettferdig, Han som lar vreden komme? Jeg taler nå bare på menneskelig vis. Nei, på ingen måte! For hvordan skulle da Gud kunne dømme verden? For dersom Guds sannhet er kommet tydeligere fram ved min løgn og det har bidratt til Hans ære, hvorfor blir jeg da fortsatt dømt som en synder? Og hvorfor skal vi da ikke bare "gjøre det onde for at det gode kan komme av det?" - slik de med spott sier om oss, og som noen påstår at vi lærer. Dommen* over dem er rettferdig.<* fordømmelsen.>

 {Alle mennesker står skyldige for Gud}

Hva da? Har vi* noen fordel? Nei, slett ikke! Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd.<* jødene, som fikk Guds ord.> Som det står skrevet: Det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Det er ikke én som er forstandig. Det er ikke én som søker Gud. De har alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke én eneste. En åpnet grav er deres strupe. Med sine tunger har de utført svik*, slangegift er under deres lepper.<* Sal 5, 10; 140, 4> 

Deres munn er full av forbannelse og bitterhet.*<* Sal 10, 7> Deres føtter er snare til å utøse blod. Det er ødeleggelse og elendighet på deres veier. Og fredens vei har de ikke kjent.*<* Jes 59, 7-8> 

Det er ingen gudsfrykt for deres øyne.*<* Sal 36, 2> Men vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som er i loven*, for at hver munn skal bli lukket igjen, og for at hele verden skal stå straffskyldig for Gud,<* de som kjenner Guds ord og bud.> siden intet kjød* blir rettferdiggjort for Ham av lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd.<* ikke noe menneske.>

 {Guds rettferdighet blir gitt ved tro alene}

Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettferdighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle* som tror. For det er ingen forskjell,<* UN utelater: og over alle.> for alle har syndet og har mistet* Guds ære.<* blitt berøvet, jf. syndefallet.> Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud fram som nådestol*, ved troen, i Hans blod, for å vise Sin rettferdighet, fordi Gud i Sin langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere.<* jf. nådestolen i Det Aller Helligste i tabernaklet.> Slik ville Han vise Sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.

 {All menneskeros er utelukket}

Hvor er så rosen? Den er utelukket. Ved hvilken lov*? Gjerningenes? Nei, ved troens lov*.<* lovmessighet.> Derfor holder vi fast på at det er ved tro* mennesket blir rettferdiggjort, uten lovgjerninger.<* tro alene.> Eller er Gud bare jødenes Gud? Er Han ikke også hedningenes* Gud? Jo, også hedningenes,<* folkeslagenes.> for Gud er Én, Han som rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen*.<* hedningene får del i den samme tro.> Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.


Kommentarer