Ateistkirke i flere land

Vårt Land:
I første omgang etablerer de to britiske komikerne kirker også i Skottland og Australia, skriver religion.dk.
Etter den første samlingen i The Sunday Assembly i London, skrev den ene av grunnleggerne, Sanderson James: «Tegnet på at The Sunday Assembly (Søndagsforsamlingen) er en god idé? Jeg kritiseres av både ateister og religiøse».

Kristne elementer. Ifølge forsamlingens hjemmeside er ateistkirkens formål å oppmuntre folk til å «leve bedre, hjelpe oftere og forundres mer». Forsamlingen møtes én gang i måneden i en tidligere kirke. Den låner mange elementer fra den kristne gudstjeneste, skriver religion.dk.

Kommentarer