Barth Eide i Israel

Norge IDAG:
Ifølge den norske ambassaden i Israel er formålet med Eides besøk å få samtaler med politiske ledere om den politiske situasjonen i regionen og om status for arbeidet med å oppnå enighet om en tostatsløsning.

Morsi til Norge: Hovedformålet med samtalene i Egypt vil i tillegg være å forberede president Mohamed Morsis besøk i Norge senere i denne måneden opplyser ambassaden.

Gass: Blant de emnene som Eide vil drøfte med israelerne er - utover de palestinske og bilaterale spørsmålene - Israels utvinning av gass fra felter i Middelhavet.

Kommentarer