Bedt om å signere egne barns dødsdom

Vårt Land:
Fordømmelse og trakassering. Slik beskriver tre mødre sin kamp for å bære frem funksjonshemmede barn.

Åsta Årøen, Siri Fuglem Berg og Anna Solberg har tre ting til felles: De har vært gravide med et funksjonshemmet barn, blitt utsatt for det de opplevde som abortpress, men valgte likevel å beholde barnet.
I kveld arrangerer de seminaret «Retten til et annerledesbarn» på Litteraturhuset i Oslo. Her vil de fortelle historier om kamper, ensomhet, trakassering og fordømmelse..

Kommentarer