Den farlige koranlæreren

Ekstremister underviser norske barn og ungdommer til å hate det norske samfunnet.Tidligere var 

koranlæreren en person som kun lærte bort Koranen. I dag er det noen som utnytter dette. De kaller seg koranlærere, men de underviser ikke i Koranen. Derimot lærer de barn og ungdom hat og forakt for det norske samfunnet.

Det er svært bekymringsfullt når koranlæreren har en annen agenda enn å undervise om Koranen. Og jeg føler at en del ungdom er blitt, eller er i ferd med å bli, hjernevasket av disse mektige koranlærerne.

Kommentarer